Pretraga

Mali pad u obujmu građevinskih radova: Srpanj slabiji od prošlogodišnjeg

A- A+

Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, obujam građevinskih radova u srpnju 2022. u odnosu na srpanj 2021. godine manji je za 2,6%. Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do srpnja 2022. u usporedbi s istim razdobljem 2021. veći je za 7,2%.

Gradilište | izvor: Unsplash

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ovaj srpanj ima manje radova nego prethodne godine, ali je ukupan broj izdanih dozvola od siječnja do srpnja 2022. veći za 7,2 posto nego za isto razdoblje prošle godine.

Prema vrstama građevina, 86,1% dozvola izdano je za zgrade, a 13,9% za ostale građevine. Prema vrstama radova, 80,6% dozvola izdano je za novogradnju, a 19,4% za rekonstrukcije. Dodatno, u srpnju je predviđeno građenje 1.391 stana s prosječnom površinom od 91,8 metara kvadratnih.

Izdvojeni članak

Novi podaci: U kolovozu najviše cijene građevinskog materijala u sedam godina

DZS zgrade definira kao stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti, i tako dalje. U istu kategoriju spadaju i građevine koje imaju krov, ali ne i sve zidove. Ostale građevine su sve građevine koje nisu zgrade, na primjer ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni, i tako dalje.

Mali pad u obujmu građevinskih radova: Srpanj slabiji od prošlogodišnjeg
Share via
Copy link
Powered by Social Snap