Pretraga

Foto: Stvarno zamršen priključak električnih trošila

A- A+

Spajanje dodatnih trošila na kućnu električnu mrežu može biti zahtjevan posao, ali u ovome slučaju i poprilično zamršen! Kakvu je logiku primjenjivao električar koji je radio ovo teško je reći s obzirom na to da je cijelu konstrukciju na kraju oblijepio samoljepljivo trakom, ali sigurno je da bi tu građevinski inspektori imali pune ruke posla. Inspektor bi trebao izaći na teren i kada je riječ o ovoj uličnoj lampi koja je instalirana tako da nije baš nikome od koristiti.

Javite nam još majstorskih kreativnosti na [email protected].

električno klupko

električno klupko | foto: splitpics.uk

Copy link
Powered by Social Snap