Pretraga

Obujam građevinskih radova veći za 60 posto u odnosu na 2015. godinu

A- A+

Prema kalendarski prilagođenim indeksima, obujam građevinskih radova u srpnju 2021. u odnosu na srpanj 2020. veći je za 6,5%. U odnosu na 2015. godinu u lipnju ove godine je obujam građevinskih radova veći za više od 60 posto. Nastavlja se trend od prvog polugodišta i u srpnju, najviše radova je na novogradnji zgrada.

gradilište

Ilustracija | foto: Unsplash

Državni zavod za statistiku objavio je podatke o građevinskim radovima za srpanj 2021. godine. Statistike se odnose za obujam građevinskih radova, koji je u srpnju manji za 4,9 posto nego u lipnju iste godine. Obujmi građevinskih radova kontinuirano rastu još od 2015. godine, uz manje padove za vrijeme lockdownova, no ove godine se rast nastavio i prešao vrhunac prije pandemije.

U odnosu na kontinuirani rast cijele 2021. godine, prvi malo veći pad obujma je razlika između lipnja i srpnja, koji iznosi -4,9 posto. No usprkos tom padu, obujam radova u srpnju ove godine je veći od obujma radova u srpnju prošle godine veći za 6,5 posto. Najveća razlika istih mjeseci u odnosu na prošlu godinu je između mjeseca travnja. Ovogodišnji travanj je imao 19,9 posto veći obujam građevinskih radova u odnosu na travanj prošle godine.

Obujam građevinskih radova | DZS

Što se tiče godišnjih kvartala, od 2019. godine svaki kvartal posluje s većim obujmom od onog prijašnjeg, izuzev drugog kvartala u 2020. godini kada je bio lockdown. Razlika između posljednjih kvartala u 2019. i prvih kvartala u 2021. godini je dvadeset posto, poprilično velik skok. Radovi na zgradama imaju veće postotke dok radovi na ostalim građevinama imaju manje pa se to izjednači na otprilike dvadeset posto.

Izdvojeni članak

Prema statistikama građevinarski sektor na začelju svih sektora u ovoj kategoriji

Od ukupno sto posto sati odrađenih u srpnju, radnici rade 48,9 posto sati na zgradama dok 51,1 posto sati na ostalim građevinama. Najviše se sati radilo na novogradnji zgrada, čak 35,7 posto ukupnih sati, zatim na rekonstrukcijama ostalih građevina (povezujemo s oštećenjima od potresa) 26 posto i nešto manje na novogradnji ostalih građevina, 25,1 posto. Sveukupno se radilo 60,8 posto sati na novogradnji, a preostalih 39,2 posto na rekonstrukcijama.

Struktura odrađenih sati na gradilištima | DZS

U prvom polugodištu brojke su slične kao i srpnju. Najviše sati se radilo na novogradnji zgrada, 37,3 i na rekonstrukciji ostalih građevina, 25,1 posto. Na novogradnji svih građevina se potrošilo 61,1 posto ukupnih sati.

gradilište
Share via
Copy link
Powered by Social Snap