Pretraga

Aktivirano gradilište pred tunelom Kozjak, Kinezi dovoze svoju operativu, uskoro probijanje portala

A- A+

Jedno od najatraktivnijih gradilišta u Hrvatskoj svakako je izgradnja spojne ceste čvor Vučevica i tunela Kozjak povrh Splita. Kako zbog činjenice da bi realizacijom ovog projekta Splićani trebali doživjeti prometno rasterećenje, tako i zbog sve glasnijih prigovora Kaštelana koji projekt ne žele. Posjetili smo gradilište na kojemu radnike i strojeve ne brinu ni očekivanja, ni prigovori, već samo posao. Trenutno Euro-Asfalt radi na četvrtoj etapi pred trasom tunela Kozjak kojeg bi se ovoga ljeta trebali ‘uhvatiti’ Kinezi, zaslužni za Pelješki most.

gradilište spojna cesta Vučevica tunel Kozajk

gradilište spojna cesta Vučevica tunel Kozajk | foto: Ivana Solar

Početkom ožujka krenula je realizacija velikog projekta Hrvatskih cesta, spojne ceste čvor Vučevica na autocesti A1 koja je dio projekta Novi ulaz u Split – čvor Vučevica na A1 – tunel Kozjak – čvor na DC 8 – Trajektna luka Split. Ova bi prometnici trebala rasteretiti lokalne ceste, posebno u ljetnim mjesecima. U pratnji predstavnika Hrvatskih cesta bili smo na gradilištu gdje su trenutno u tijeku radovi četvrte etape koje izvodi tvrtka Euroasfalt, te čija vrijednost iznosi 3.481.869 eura.

Aktivirano gradilište

Na ovoj lokaciji za sada su izmještene postojeće instalacije, proces koji je bio najzahtjevniji kada je u pitanju izmještanje plinovoda, a zatim izmještanje elektroenergetskih kablova. Sada je trasa na nivou posteljice, izvodi se odvodnja.

– Na četvrtoj etapi ukupne dionice od 8 kilometara trenutno su radovi u tijeku. Ona je ukupne dužine 400 metara i predstavlja spoj od postojeće županijske ceste do portala budućeg tunela Kozjak. Radove izvodi tvrtka Euro-Asfalt, rekao nam je predstavnik investitora na gradilištu, Hrvoje Drmić.

Kako smo imali priliku vidjeti radovi su došli do točke kada je nužno konstruirati i u funkciju pustiti privremenu devijaciju prometa da bi se promet na autocesti za vrijeme radova preusmjerio i kako bi se izveo podvožnjak Vučevica ispod same autoceste. Devijacija pak čeka završetak procesa izdavanja građevinske dozvole.

gradilište spojna cesta Vučevica tunel Kozajk

gradilište spojna cesta Vučevica tunel Kozajk | foto: Ivana Solar

gradilište spojna cesta Vučevica tunel Kozajk

gradilište spojna cesta Vučevica tunel Kozajk | foto: Ivana Solar

Tunel Kozjak

Na lokaciju četvrte etape koju smo obišli veže se pak treća, i ona javnosti najzanimljivija – probijanje tunela Kozjak. Ugovoren izvođač radova ovdje je tvrtka koja je gradila i Pelješki most –  China Road and Bridge Corporation (CRBC). Ugovor je vrijedan približno 93 milijuna eura, a ponuda ove kineske kompanije odabrana je kao ekonomski najpovoljnija na javnom natječaju.

– CRBC je izvođači radova treće faze, oni su u travnju uvedeni u posao. Naravno, fizičke aktivnosti na terenu još nema jer njima prethodi velik niz radnji poput izrade izvedbenih projekata koji su njihova ugovorna obveza, kaže Drmić.

Naime, na gradilište se moraju dovesti struja, voda, te se mora ispuniti obaveza prema Hrvatskim šumama vezana uz zauzimanje zemljišta i pristupne puteve. Tu je i koordinacija s Autocestama i naposlijetku organizacija smještaja radnika i dovoza građevinske operative – sve iz Kine.

– Radovi bi mogli započeti krajem lipnja s sjeverne strane, projekcija je Hrvatskih cesta iz kojih ističu kako je i druga etapa radova, u dužini od 4 kilometra, ugovorena s ovom kineskom kompanijom, no da za sada na toj lokaciji radova nema.

gradilište spojna cesta Vučevica tunel Kozajk

gradilište spojna cesta Vučevica tunel Kozajk | foto: Ivana Solar

Pred Kaštelima za kraj

Zadnja, odnosno prva etapa projekta je čvor Vučevice, odnosno spoj na državnu cestu D8 u Kaštelima. Ona je, kažu iz Hrvatskih cesta još u projektiranju i stoga njeno izvođenje nije ugovoreno. Naime, ukupan rok za završetak cijelog projekta je 3 godine, a prva etapa će se raditi posljednja.

Ovdje svakako valja posjetiti kako protiv projekata Kaštelani već mjesecima dižu glas. Tvrde da im spojna cesta neće donijeti ništa dobro već samo spustiti promet s autoceste u njihova ‘dvorišta’, te devastirati njihovu djedovinu i krajobraz. Što će to značiti za ovo gradilište iz Hrvatskih cesta za našeg posjeta splitskom zaleđu nisu htjeli komentirati.

gradilište spojna cesta Vučevica tunel Kozajk

gradilište spojna cesta Vučevica tunel Kozajk | foto: Ivana Solar

Doznajte ovdje detaljnije što Kaštelani imaju protiv Kozjaka.

Copy link
Powered by Social Snap