Pretraga

Iz Zelene akcije poručuju da se hitno zaustavi gradnja nove spalionice otpada zbog vrlo štetnih utjecaja

A- A+

Jučer je iz Zelene akcije stiglo priopćenje u kojem izražavaju vlastito nezadovoljstvo planiranom gradnjom nove spalionice otpada i otpadnog mulja u Sisku. Naime, uputili su apel Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja da što prije zaustavi taj projekt, koji je prije svega izuzetno štetan za zdravlje ljudi i okoliš. Tvrde da studija utjecaja na okoliš opravdava gradnju te spalionice, zanemarujući brojne štetne utjecaje, čime se pogoduje samo investitorima. Također, predlažu održiviji model gospodarenja otpadom koji se temelji na principima kružne ekonomije.

Spalionica otpada u Sisku

Iz Zelene akcije upozoravaju na jako štetne posljedice spalionice koja se planira graditi u Sisku te tvrde da je to zastarjela metoda zbrinjavanja otpada | foto: Zelena akcija

Zelena akcija i građanska inicijativa pod nazivom Siščani nisu smetlišćani uputili su apel Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja da što prije zaustavi planiranu izgradnju spalionice otpada i otpadnog mulja usred seizmološki aktivnog područja grada Siska, stoji na stranicama Zelene akcije. Štoviše, naglasili su da su građani i građanke stali u obranu javnog interesa u Zagrebu i Konjšćini te su upravo na taj način zaustavili gradnju spalionica otpada, a isto će učiniti u Sisku.

Naime, Zelena akcija je uputila primjedbe u sklopu javne rasprave, a jednako tako poziva sve stručnjake i zainteresiranu javnost da se priključe sprječavanju pokušaja da se izgradi spalionica u Sisku. Naglašavaju da je takav projekt protivan hijerarhiji prioriteta u gospodarenju otpadom i otpadnim muljem, koji su pak propisani nacionalnim zakonodavstvom i EU direktivama. Tako se Hrvatska gradnjom spalionica okreće zastarjelim rješenjima, dok, s druge, strane, EU u okviru Europskog zelenog plana potiče odustajanje od gradnje spalionica i zagovara primjenu održivijih rješenja za iskorištavanje otpada kao sekundarne sirovine za industrijsku proizvodnju.

Studija utjecaja na okoliš odobrila gradnju sporne spalionice

Iz Zelene akcije ističu da je napravljena studija utjecaja na okoliš koja je upućena u javnu raspravu od 2. do 31. kolovoza, a koja odobrava izgradnju spalionice za čak 100 000 tona smeća te 50 000 tona otpadnog mulja. Naime, sve to bi se iz cijele Hrvatske dovozilo u Sisak, međutim, studija nije sagledala potencijalne ekonomske, ekološke i zdravstvene štete. Zapravo, oni koji zagovaraju gradnju spalionice smatraju da je to najbolje rješenje koje je nužno za zbrinjavanje otpada i otpadnog mulja. U skladu s tim, planira se postrojenje koje bi uz korištenje minimalne količine energije služilo uništavanju vrijednih resursa iz otpada.

Međutim, projekt se radi bez pomnije analize puno boljih rješenja koja se već primjenjuju diljem gradova EU, a takva rješenja predstavljaju pravi primjer kružne ekonomije. Upravo bi spaljivanjem otpada i otpadnog mulja, upozoravaju iz Zelene akcije, nastale jako velike količine toksičnog otpada kao što su filteri, pepeo, čije je pak zbrinjavanje itekako problematično jer Hrvatska još uvijek nema odlagalište za opasni otpad. Štoviše, u tom bi slučaju opasni otpad trebalo zbrinjavati izvan naše zemlje i to po vrlo visokoj cijeni.

Krše se zakonski prioriteti zbrinjavanja otpada i otpadnog mulja

Potom iz Zelene akcije poručuju da bi spaljivanje otpada i otpadnog mulja moglo itekako ugroziti okoliš i zdravlje stanovnika Siska i okolice. Dodaju da studija utjecaja okoliša nije u obzir uzela činjenicu da diljem EU već godinama u spalionicama otpada dolazi do požara i prekoračenja emisija štetnih plinova, što naravno negativno utječe na kvalitetu života ljudi u okolici tih objekata.

Štoviše, Plan gospodarenja otpadom RH ne propisuje izgradnju spalionica, već samo navodi da predstoji izrada analize i ocjene treba li Hrvatskoj uopće energetska oporaba otpada. U skladu s tim, jasno je da se spalionica u Sisku pokušava izgraditi bez uporišta u glavnom dokumentu koji regulira gospodarenje otpadom u Hrvatskoj. Osim toga, u Akcijskom planu zbrinjavanja otpadnog mulja stoji da postoje prioritetniji načini njegova zbrinjavanja, pa je vidljivo da se i na taj način krše propisi koji definiraju zakonske prioritete zbrinjavanja otpadnog mulja.

Principi kužne ekonomije – otpad kao novi resurs

Ipak, studija utjecaja na okoliš nizom teza nastoji opravdati izgradnju ovog planiranog, ali prije svega štetnog projekta za okoliš i zdravlje ljudi, a svi mogući štetni utjecaji nastoje se svesti na dozvoljene ili zanemarive, upozoravaju iz oporbe. Tako se pod cijenu zdravstvene ugroze, ali i financijskih šteta želi graditi spalionica u Sisku koja zasigurno ne spada među najbolje raspoložive tehnologije za zbrinjavanje otpada i otpadnog mulja. Također, tvrde da takav projekt može koristiti samo investitorima, dok istovremeno ugrožava sve građane i građanke.

Zaključuju da spalionica nikako ne smije biti rješenje te da je prijeko potrebno promijeniti način obrade miješanog otpada u Hrvatskoj. Predlažu principe kružne ekonomije koja otpad koristi kao resurs za nove proizvode umjesto da ga se spaljuje i pretvara u toksičan otpad. Zelena akcija štoviše upućuje apel svim stručnjacima i zainteresiranoj javnosti da se uključe u sprječavanje gradnje ovakvog postrojenja koje bi moglo imati ozbiljne štetne posljedice na zdravlje ljudi i okoliš. Prema njihovim riječima, nedopustivo je da Hrvatska planira gradnju novih spalionica dok brojni europski gradovi, poput Ljubljane i Trevisa, predstavljaju primjer uspješnog održivog gospodarenja otpadom, koristeći upravo otpad kao novi resurs.

Iz Zelene akcije poručuju da se hitno zaustavi gradnja nove spalionice otpada zbog vrlo štetnih utjecaja
Share via
Copy link
Powered by Social Snap