Pretraga

Neke stvari će se promijeniti u načinu rada građevinske inspekcije, donosimo detalje

A- A+

Na javnom savjetovanju je svoje mjesto pronašao nacrt prijedloga Naputka o načinu rada građevinske inspekcije kojim se mijenja nekoliko važnih stvari vezanih uz samo provođenje inspekcije. Kako bismo saznali što se točno mijenja i koje su to novosti, za detalje smo pitali Državni inspektorat pod kojim djeluje građevinska inspekcija.

građevinska inspekcija na terenu

Građevinska inspekcija, ilustracija | foto: Unsplash

Promjene u načinu na koji se provodi građevinska inspekcija će stupiti na snagu tek nakon što se provede zakonski propisana procedura, a Naputkom o načinu rada građevinske inspekcije se rješavaju pitanja u vezi učinkovitijeg postupanja inspekcije kao i postupanja u izricanju novčanih kazni. Više su nam otkrili iz Državnog inspektorata.

Bolji način rada inspekcije

Nacrt prijedloga Naputka o načinu rada građevinske inspekcije je javno dostupan na stranicama e-savjetovanja, a njime se mijenjaju neke važne stvari, sve kako bi se inspekcija još bolje provodila. Predmetni naputak donosi glavni državni inspektor, a kako su nam objasnili iz Državnog inspektorata Naputkom o načinu rada građevinske inspekcije propisuje se način rada građevinske inspekcije i način obavljanja inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije u primjeni Zakona o državnom inspektoratu, Zakona o gradnji i propisa donesenih na temelju toga Zakona, posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona kojima se uređuju upravna područja gradnje.

Potreba za uređenjem Naputka se javila kako bi se bolje odredio način rada građevinske inspekcije u primjeni Zakona, u svrhu poboljšanja djelovanja Državnog inspektorata u području građenja. Također, važno je istaknuti kako je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnom inspektoratu, koji je stupio na snagu 29. lipnja 2023. godine, izmijenjen način postupanja građevinskog inspektora. Tako se rješenje kojim se naređuje uklanjanje građevine, odnosno njezina dijela, koja se gradi ili je izgrađena izvan granica građevinskog područja ili na posebno zaštićenom području, izvršava putem treće osobe bez prethodnog izricanja novčanih kazni, kao i rješenje o uklanjanju doneseno nepoznatoj osobi bez obzira na kojem se području građevina nalazi.

Zašto se donosi Naputak o načinu rada inspekcije?

Iako ove promjene u Zakonu nose određene prednosti, pojavio se jedan problem zbog kojeg je i došlo do nacrta Naputka, a sve su nam objasnili iz Državnog inspektorata.

– Na navedeni način se skraćuje postupak građevinske inspekcije i povećava efikasnost i učinkovitost u postupanju inspekcije na uklanjanju bespravnih građevina jer se prije pristupanja izvršenju putem treće osobe izvršenika ne prisiljava na izvršenje novčanom kaznom, što posljedično pridonosi poboljšanju u obavljanju inspekcijskih poslova u području bespravne gradnje. Istovremeno, smanjuje se broj podnesenih tužbi izvršenika na rješenja o novčanim kaznama pokretanjem pred upravnih sporova, pa samim time i opterećenost upravnih sudova, kao i broj postupaka prisilne naplate putem Općinskog državnog odvjetništva i FINA-e u slučaju da izvršenici dragovoljno ne izvrše uplatu izrečene novčane kazne, navode iz inspektorata.

S druge strane, Zakon o državnom inspektoratu i dalje definira da postupku izvršenja rješenja putem treće osobe prethodi izricanje novčanih kazni za rješenje kojim se naređuje uklanjanje građevine, odnosno njezina dijela, koja se gradi ili je izgrađena unutar granica građevinskog područja. Nakon analize dosadašnje primjene Zakona o državnom inspektoratu, te radi usklađenja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnom inspektoratu i učinkovitijeg djelovanja građevinske inspekcije ukazala se potreba za uređenjem Naputka kojim se određuje način rada građevinske inspekcije u primjeni Zakona.

Što se mijenja u načinu rada građevinske inspekcije?

Kako doznajemo iz Državnog inspektorata, ovim nacrtom Naputka se skraćuju rokovi za donošenje rješenja kojima se izvršenika novčanim kaznama prisiljava na izvršenje rješenja:

  • o uklanjanju
  • na obustavu građenja
  • na usklađenje s propisima

Time se ujedno za izvršenike koji ne žele sami ukloniti bespravnu građevinu unutar granica građevinskog područja ili se ne usklade s propisima ili ne obustave gradnju u zakonom propisanim rokovima, skraćuju rokovi za donošenja rješenja o izvršenju novčanim kaznama.

Isto tako, ukidaju se iznimke u postupanju građevinske inspekcije kojima se izvršenika nije prisiljavalo na izvršenje rješenja novčanim kaznama ukoliko je izvršenik unutar roka za izvršenje rješenja podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole ili zahtjev za izdavanje potvrde na glavni projekt. Također, ovim Naputkom uređuju se novčane kazne u eurima, a ne u kunama kao ranije.

Predložene izmjene imaju za cilj prvenstveno povećanje efikasnosti i učinkovitosti inspekcije na sprječavanju bespravne gradnje, a što je i bitan cilj nedavno donesenog Zakonom o izmjenama i dopunama o Zakona o državnom inspektoratu. Predmetno će stupiti na snagu po provedenoj zakonski propisanoj proceduri

Copy link
Powered by Social Snap