Pretraga

Neuređena površina između Rijeke i Opatije postaje riječko-matuljski Beverly Hills

A- A+

Pavlovac ili ”riječko-matuljski Beverly Hills”, kako ga 2014. godine naziva Novi list, uskoro bi to uistinu i mogao postati. Prema novom Urbanističkom planu, sjeverni dio Pavlovca postaje elitna stambeno-poslovna zona na 2,85 hektara.

PAVLOVAC

Prostor izgradnje na Pavlovcu | foto: Google Maps

Krajnji zapadni dio grada Rijeke, uz granicu s Općinom Matulji, neizgrađena je površina obrasla gustim visokim raslinjem. Provedbom Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac na tom području nastala bi stambena zona, jasno definiranih zelenih površina s poboljšanom infrastrukturom.

Prema navodima Odluke o izradi Urbanističkog plana infrastrukturna opremljenost područja nije u skladu sa standardima. Strme i uske ulice, nepostojanje javne rasvjete i komunalne infrastrukture među prvima su na popisu komunalnog opremanja područja. Cilj je Plana osigurati preduvjete za izgradnju i uređenje površina u skladu s uvjetima GUP-a, a u cilju izgradnje novih građevina isključivo stambene namjene. Planirana gradnja temeljila bi se na osiguravanju kvalitetne vizure prema priobalju.

urbanistički plan

Urbanistički plan uređenja dijela stambenog područja Pavlovac | foto: Grad Rijeka

Izgradnja nove infrastrukture

Površina od 2,85 ha smjestila bi tri reda građevinskih čestica, navodi Novi list, te otprilike 24 površine stambene namjene prikladne za izgradnju stotinjak stanova. Uz stambene površine predviđa se izgradnja i dječjeg igrališta na oko 2 posto površine obuhvaćene Planom. Područje Pavlovca trebalo bi tako postati zona kvalitetnije gradnje, a što bi osiguralo kvalitetnije stambene uvjete.

Prometna infrastruktura dio je Plana prema kojem bi se dobar prometni položaj Pavlovca dodatno iskoristio. Planira se rekonstrukcija postojećih prometnica i izgradnja novih te izgradnja pješačkih zona. Uz poboljšanje prometne infrastrukture Plan predviđa i izgradnju mreže odvodnje otpadnih voda, vodoopskrbe, plinoopskrbe, elektroopskrbe te telekomunikacijske infrastrukture.

Copy link
Powered by Social Snap