Pretraga

Sufinanciranje modernizacije ličke pruge iz EU-ovih fondova sve izglednije

A- A+

Dalmacija otvara svoja vrata prema Europi. Željeznička pruga od Oštarija preko Knina do Splita, ima velike šanse biti obnovljena novcem iz EU-ovih fondova. Europska komisija je zajedno s Vijećem EU-a revidirala koridore Transeuropske prometne mreže (TEN-T) pa su na dva koridora koja uključuju i Hrvatsku dodana još dva. Stoga se na europskoj prometnoj mreži našla i tzv. lička pruga. Dalmacija bi se revitalizacijom te pruge približila ostatku Europe. Republika Hrvatska morat će prema novim Uredbama ispuniti sve EU-ove zahtjeve do 2040. godine.

Hrvatske željeznice | Foto: HŽ

Hrvatska je novom Uredbom o Transeuropskoj prometnoj mreži (TEN-T) uvrštena u još dva dodatna koridora, od kojih jedan uključuje željezničku prugu od Oštarija, preko Knina do Splita, tzv. ličku prugu. Time se povećavaju izgleda da će obnova te pruge biti sufinancirana sredstvima EU fondova.

S obzirom na nove Uredbe TEN-T-a, kreće se u detaljniju analizu koja prethodi obnovi pruge. Lička pruga, duža nešto više od 320 kilometara, morat će zadovoljiti standarde koridora. Drugim riječima, mora biti dvokolosiječna, elektrificirana te osposobljena za brzinu vlakova do 160 kilometara na sat, prenosi slobodnadalmacija.hr.

Izdvojeni članak

Hrvatsku novim EU-ovim planom za željezničku infrastrukturu očekuje 26 milijardi eura

Aktivnosti oko izrade službene dokumentacije, sa studijama izvodljivosti i troškovnikom, HŽ Infrastruktura započet će nakon službenog usvajanja revidirane TEN-T Uredbe, što se očekuje u travnju. Prema dosadašnjem iskustvu, za ishođenje svih ugovora i provođenje projekta, bit će potrebno oko šest do deset godina, a novi prometni pravci tek su prihvaćeni.

Signalno – sigurnosni uređaji na ličkoj pruzi

Ulaganja u ličku prugu već su počela. Iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti misli se uložiti 40 od ukupno planiranih 100 milijuna eura u modernizaciju i obnovu signalno – sigurnosnih uređaja te obnovu infrastrukture u kolodvorima Drniš, Perković, Labin i Kaštel Stari.

U punu funkciju regulacije prometa na pruzi Oštarije – Knin – Split, već su u 12 kolodvora pušteni elektronički signalno – sigurnosni uređaji koji će ubrzati putovanje i ukinuti ograničenja vožnji koje su bile na snazi. Do kraja godine, u isti bi se sustav trebalo integrirati sveukupno 17 kolodvora, a putnicima bi se potez od Zagreba do Splita smanjio na putovanje od četiri i pol sata.

Izdvojeni članak

Željeznički most Drava: Naguravanje 4.000 tona čelika u dužini od 300 metara

Hrvatska se do sada nalazila na Mediteranskom i koridoru Rajna – Dunav. Revizijom i ažuriranjem TEN-T Uredaba, uvrštena je na dva nova i to na koridore Zapadni Balkan – Istočni Mediteran te Baltičko more – Jadransko more. Time se postavljaju novi zahtjevi koje će Republika Hrvatska biti obvezna ispuniti do 2040. godine, kao dio proširene osnovne mreže.

Proširuje se i željeznička mreža u Istri, a jedna dionica uključuje tunel kroz Učku. Više pročitajte ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap