Pretraga

FINA objavila javni poziv: Prodaju se apartmani, garaža, stan i poslovni prostor

A- A+

FINA je objavila javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Financijske agencije 03/22. Nekretnine se nalaze u Splitu, Selcu, Jasenku, Karlovcu i Vrginmostu, a rok za predaju ponuda je 22. kolovoza 2022. godine. Jedini kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuđena cijena veća od početne cijene

Ilustracija, foto: Unsplash; Maria Ziegler

Na javni poziv se može javiti fizička ili pravna osoba. Ponuditelji mogu biti sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Druge strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati u javnom pozivu ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Ponude se daju za pojedinačne nekretnine. Za svaku pojedinu nekretninu dostavlja se ponuda i traženi prilozi u zatvorenoj omotnici. Jedan ponuđač može dostaviti više pojedinačnih ponuda za različite nekretnine. Kako je jedini kriterij za odabir ponuditelja najviša ponuđena cijena veća od početne, najpovoljnijom ponudom smatrati će se pravovremena i potpuna ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu.

Izdvojeni članak

Završena obrada zahtjeva za APN kredite: Najviše korisnika u jednom krugu do sada

Nekretnine se nalaze u Splitu, Selcu, Jasenku, Karlovcu i Vrginmostu, a bit će omogućena i dva termina za razgledavanje nekretnina. Najjeftinija se nalazi u Karlovcu, gdje se prodaje garaža za 25.500 kn, a najskuplja u Splitu gdje se prodaje stan za 433.000 kn. Prodaju se još i dva apartmana (Selce i Jasenak) i jedan poslovni prostor u suvlasništvu (Vrginmost).

Ponude se dostavljaju poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik Financijske agencije, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom: ‘PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE 03/22 – NE OTVARAJ’, zaključno do 22. kolovoza 2022. u 12,00 sati. Sve ostale detalje možete pronaći ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap