Pretraga

Fina objavila javni Poziv: Prodaju stanove, poslovni i uredski prostor

A- A+

Fina je objavila Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina. U ponudi je osam nekretnina, a većinom su u pitanju stanovi. Prodaju se i jedan poslovni i jedan uredski prostor, i to u Rijeci, odnosno Zaboku.

stambena zgrada_kupnja stana_najam stana

Stanovi ilustracija | Foto: Unsplash

Ovaj Javni poziv obuhvaća osam nekretnina – uredski prostor u Zaboku, poslovni prostor u Rijeci i stanove u Zagrebu, Kninu, Slunju, Križevcima, Malom Lošinju i Rijeci. Najnižu početnu cijenu ima stan površine 82,62 m2 na prvom katu u Slunju, na adresi Trg Zrinskih i Frankopana 23, koji se prodaje za samo 23.036,33 eura.

Najskuplja nekretnina, s početnom cijenom od 201.001,15 eura nalazi se u Rijeci na adresi Jadranski trg 1. U pitanju je poslovni prostor površine 108,11 m2, a koji se nalazi na drugom katu. Uredski prostor u Zaboku je nešto jeftiniji, pa tako za 175.194,11 eura možete dobiti uredski prostor S1 u prizemlju površine 122,50 m2 i pripadak nekretnine – spremište te 3 garaže, sveukupne površine 187,58 m2.

Sve nekretnine iz ovog javnog poziva kupuju se u zatečenom stanju ‘VIĐENO – KUPLJENO’ bez mogućnosti naknadnih prigovora na bilo kakve pravne ili materijalne nedostatke stvari. Sve troškove u vezi sa sklapanjem ugovora o kupoprodaji nekretnine, javnobilježničke ovjere potpisa, troškove uknjižbe prava vlasništva, kao i porez na promet nekretnina i sva ostala porezna davanja u cijelosti snosi kupac.

Sadržaj ponude

Ponuda, vlastoručno potpisana od strane ponuditelja, mora sadržavati sljedeće:

  • podatke o predmetu prodaje – nekretnini za koju se ponuda podnosi (broj katastarske općine, zemljišnoknjižnog uloška i katastarske čestice, kao i točnu adresu, opis te oznaku nekretnine)
  • ime i prezime/naziv, adresu, broj telefona, e-mail adresu i OIB ponuditelja. Ukoliko je ponuditelj fizička osoba i presliku osobne iskaznice, a za pravnu osobu izvadak iz sudskog registra nadležnog trgovačkog suda
  • za strane osobe dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva, a za strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
  • iznos ponuđene cijene, u eurima, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
  • potvrdu o uplati novčanog pologa u iznosu od 10% početne cijene kao jamstvo za ozbiljnost ponude
  • broj računa IBAN, model i poziv na broj na koji će Financijska agencija izvršiti povrat novčanog pologa u slučaju da ponuda ne bude prihvaćena.

Pravovremeno podnesena ponuda s cjelokupnom dokumentacijom potrebnom za sudjelovanje na ovom javnom pozivu predaje se numerirana na način da je svaka stranica točno označena (npr. 1/3, 2/3, 3/3). Pravovremene ponude koje su zaprimljene, a koje neće biti numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanima i neće biti predmetom razmatranja.

Novčani polog se uplaćuje na račun Financijske agencije u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., IBAN HR4223900011100017042, model: HR05, poziv na broj: 2592002-OIB uplatitelja, svrha doznake (opis plaćanja): ‘jamčevina za_oznaka nekretnine; naziv uplatitelja’ – max 50 znakova s razmacima.

Izdvojeni članak

TOZ Penkala ide na dražbu: Vrijednost nekretnina veća od 80 milijuna kuna

U ponudi je potrebno dostaviti dokaz o uplaćenom novčanom pologu na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i one izdane u elektronskom obliku. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuđena cijena veća od početne cijene.

Ponude se dostavljaju poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik Financijske agencije, Ulica grada Vukovara 70, 10.000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom: ‘PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE 01/23 – NE OTVARAJ’, zaključno do 02. lipnja 2023. u 12 sati.

O zaključenju Javnog poziva ponuditelji će biti obaviješteni putem službene web stranice Fine u roku od 5 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji ponuditelj za svaku pojedinu nekretninu će biti dodatno kontaktiran od strane FINE putem broja telefona i/ili e-mail adrese koju je naveo u svojoj ponudi.

Termini razgledavanja

Razgledavanje nekretnine za koju je naveden termin je moguće u definiranom terminu. Nisu potrebne prethodne najave dolaska.

  • Zabok, Ulica Matije Gupca 41, Poslovni prostor; najava dolaska na e-mail: [email protected] 
  • Rijeka, Jadranski trg 1, Poslovni prostor; 10.05.2023. – 11-12 h ; 24.05.2023.11-12 h
  • Knin, Velebitska 11, Stan; najava dolaska na e-mail: [email protected]
  • Slunj, Trg Zrinskih i Frankopana 23, Stan; najava dolaska na e-mail: [email protected]

Donosimo i čitav tekst Javnog poziva.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Copy link
Powered by Social Snap