Pretraga

Nova izletnička destinacija u Parku prirode Žumberak: Izgrađen impresivan kompleks vrijedan gotovo 30 milijuna kuna

A- A+

Posjetiteljima Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje od sada je na raspolaganju novosagrađeni Posjetiteljski centar Sošice koji zajedno s info centrom, suvenirnicom, kafićem i restoranom, zgradom sa smještajnim kapacitetima od 28 ležajeva, vanjskom pozornicom i amfiteatrom, igralištem i parkiralištem čini impresivan kompleks vrijedan gotovo 30 milijuna kuna.

Posjetiteljski centar Sošice | foto: Javna ustanova ‘Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje’

Osim navedenog, u novosagrađenom centru svoju stanicu ima i Hrvatska gorska služba spašavanja, a tu se nalazi i ured čuvara prirode. Najveći dio sredstava – 23.3 milijuna kuna sufinanciran je EU sredstvima iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’, dok je ostatak sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 4 milijuna kuna i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kroz Zajednička sredstva parkova s 2.3 milijuna kuna.

Cilj projekta bio je multimedijalnim alatima unaprijediti i obogatiti ponudu Parka, kao i omogućiti provedbu škole u prirodi za djecu i volonterske aktivnosti. Ponuda Parka proširena je i nabavom električnih bicikala koji se mogu unajmiti, a diljem Parka postavljene su i nove edukativne ploče i uređene poučne staze.

Posjetiteljski centar Sošice | foto: Zagrebačka županija

Ravnatelj Javne ustanove ‘Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje’ Kristijan Brkić, rekao kako se radi o najvećem ulaganju na području Žumberka ikada.

– U budućnosti očekujemo da će nas godišnje posjetiti nekoliko tisuća učenika koje ćemo kroz edukativne programe upoznati s vrijednostima i poviješću ovog kraja, kao i nekoliko tisuća volontera i oko 10-ak tisuća posjetitelja, izjavio je Brkić.

Načelnik Općine Žumberak, Zdenko Šiljak, je rekao kako već sad, zahvaljujući ovom projektu, općina Žumberak bilježi rast smještajnih kapaciteta te je ujedno izrazio nadu da je ovo dobar početak kojim će se revitalizirati žumberački kraj.

Posjetiteljski centar Sošice | foto: Zagrebačka županija

Njegove nade dijeli i zamjenik župana, Damir Tomljenović.

– U zadnjih 20 godina broj stanovnika na ovom području se prepolovio, s 1200 na 600-tinjak, stoga se nadamo da će ova vrijedna investicija uspjeti revitalizirati ovaj kraj, kazao je Tomljenović te nadodao kako je Županija u posljednje dvije godine uložila znatna sredstva u asfaltiranje cesta na Žumberku.

Copy link
Powered by Social Snap