Pretraga

Ministarstvo objavilo detaljan popis svih aktivnosti koje su napravili nakon potresa na Banovini

A- A+

Vladina mrežna stranica koja informira javnost o tijeku obnove nakon potresa, potresinfo.gov.hr, objavila je zbirni pregled aktivnosti obnove na Banovini. Samoobnovljeno je 1.009 kuća, a novoizgrađene su četiri kuće.

Na Banovini radovi se izvode na 509 kuća | Stožer civilne zaštite

Do 4. listopada 2022. zaprimljeno je 9.568 zahtjeva za obnovu i 8.497 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu. Nekonstrukcijski je obnovljeno 3.591 kuća, samoobnovljeno 1.009, radovi se izvode na 509 kuća. Novoizgrađene su četiri kuće, a konstrukcijska obnova izvodi se na 104 kuće. Uklonjeno je 705 objekata, epilog je to dosadašnje obnove na Banovini.

 • Ured Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u Petrinji dosad je zaprimio 3.433 zahtjeva za obnovu, ured u Sisku 1.207, a ured u Glini zaprimio je 860, ukupno je riječ o 9.568 zahtjeva. Zaprimljeno je i 817 zahtjeva za ostvarivanje prava na konstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija – 758, Zagrebačka županija – 54, Karlovačka županija – 5).
 • Ukupno je doneseno 459 zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu. S jednom tehničko-financijskom kontrolom, četiri operativna koordinatora, četiri stručna nadzora i 22 projektanta do sada su ugovoreni poslovi u iznosu od 42.006.620,00 kn (52.508.275,00 kn s PDV-om).

Konstrukcijska obnova

 • Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i infrastrukture donijelo je 83 odluke o konstrukcijskoj obnovi i gradnji zamjenskih višestambenih zgrada, a ugovoreni su radovi u vrijednosti od 23.280,608,00 (29.100.760,00 kn s PDV-om).
 • Potpisani su ugovori za izgradnju 16 višestambenih zgrada s ukupno 232 stana (Petrinja – 8, Glina – 4, Topusko – 2, Gvozd – 2) u iznosu od 194.882.431,90 kn (243.603.039,88 kn s PDV), a do sada je ostvareno 14.792.862,10 kn (18.491.077,62 kn s PDV-om).
 • Započeli su radovi na izgradnju 12 višestambenih zgrada (Petrinja 8, Glina 4), a u programu uklanjanja i izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća nalaze se 252 kuće (Sisačko-moslavačka županija – 244, Zagrebačka županija – 8), trenutačno potpisane 104 izjave o odabiru zamjenske/tipske kuće, radovi se izvode na 104 kuće (86 izgradnja, 18 uklanjanje), a do sada je ugovorena gradnja 548 kuća, dok je 30 kuća u postupku nabave.
 • Zaprimljeno je 46 odluka za konstrukcijsku samoobnovu. Isto tako, s četiri projektanta, tri geomehaničara i 30 izvođača ugovoreni su radovi u iznosu od 269.114.123,08 kn (336.392.653,85 kn s PDV-om). Potpisano je 250 ugovora za uklanjanje kuća, a završene/novoizgrađene su četiri kuće.

Nekonstrukcijska obnova

 • Zaprimljeno je 8.497 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija – 7.667, Karlovačka županija – 481, Zagrebačka županija – 349). Projektantima je dodijeljeno 8.072 objekta za nekonstrukcijsku obnovu, a izrađeno je 4.626 elaborata za sanaciju.
 • U zbirnom pregledu aktivnosti obnove na Banovini stoji kako je 1.646 spornih objekta (332 veća oštećenja, 280 nema štete od potresa, 1.036 – ostali razlozi).
  Radovi se izvode na 509 obiteljskih kuća, radovi su dovršeni na 3.591 obiteljskih kuća, a u sklopu samoobnove obnovljeno je 1.009 kuća.
 • Ukupno su ugovoreni radovi u vrijednosti od 262.429.530,10 kn (328.036.912,63 kn s PDV-om), do sada je realizirano 119.567.061,38 kn (149.458.826,73 kn s PDV-om), prosječni troškovi po obiteljskoj kući su 35.377,92 kn (44.222,90 kn s PDV-om).

Uklonjeni objekti

 • Na pogođenom području dosad uklonjeno 705 objekata, riječ je o 46 poslovnih objekata, 40 stambeno-poslovnih, 12 višestambenih, 511 obiteljskih kuća, 28 javnih, tri sakralna, 20 gospodarskih, 39 pomoćnih, jedna ograda, i pet bivših vojnih objekata.
 • Riječ je o 362 objekata u Petrinji, 106 u Glini, 86 u Sisku, 24 u Donjim Kukuruzarima, 25 u Lekeniku, osam u Martinskoj Vesi, 21 u Hrvatskoj Kostajnici, 12 u Hrvatskoj Dubici, 25 u Majuru, šest u Jasenovcu, osam u Kravarskom, tri u Topuskom, šest u Dvoru, pet u Sunji, četiri u Pokupskom, jedan u Kutini, jedan u Karlovcu, jedan u Velikoj Gorici i jedan u Novskoj. Provedena je sanacija bunara na ukupno 1.311 lokaciji.

Ukupno 5.342 ‘crvena’ objekta

 • Na području tri pogođene županije ukupno je do sada zaprimljeno 41.676 prijava štete, a ukupno su pregledana 39.682 objekta (95,21%). Od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 4.833 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 8.626 objekt i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 26.223 objekata.
 • U odnosu na cjelokupni prostor Republike Hrvatske do sada je zaprimljeno 52.030 prijava štete, a pregledano je 49.897 objekata (95,90%). Od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) su 5.342 objekta, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) je 10.698 objekata i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 33.857 objekata.
 • Izdano je ukupno 418 verifikacijskih zapisnika u svrhu prijave za natječaj za mjeru 5.2.1. Obnova narušenog poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, stoji u izvješću o obnovi. Inače, Hrvatski Crveni križ je u od 26. do 30. rujna 2022. podijelio 2,95 tona hrane i 2.241 litara vode, a pruženo je 175 usluga psihosocijalne podrške.
Copy link
Powered by Social Snap