Pretraga

Ponovno u punom profilu otvorena važna istarska prometnica

A- A+

Nakon gotovo tri mjeseca temeljitih radova završeno je izvanredno održavanje dijela državne prometnice D75 Umag-Ungarija, a koje je provodila tvrtka Hrvatske ceste. Projekt je obuhvatio kompletno uređenje asfalt-kolničkog zastora sa sanacijom nosivog dijela kolničke konstrukcije sukladno standardima za državne ceste. Vrijednost investicije iznosi 1,2 milijuna eura.

cesta Umag-Ungarija

cesta Umag-Ungarija | foto: Grad Umag

Ponovno je u punom profilu puštena u rad cesta na relaciji Umag-Ungarija koja je od početka ožujka bila u postupku velike sanacije na dionici dugoj jedna kilometar. Radovi su koštali 1,2 milijuna eura, a obuhvatili su složene radove obnove ceste u temelju, izvještavaju iz Grada Umaga.

U sklopu projekta pristupilo se kompletnom uređenju asfalt-kolničkog zastora sa sanacijom nosivog dijela kolničke konstrukcije sukladno standardima za državne ceste. Također, prilikom radova izveden je i sustav unutarnje oborinske odvodnje putem upojnih građevina, postavljena je nova javna rasvjeta te kabelska kanalizacija.

Odrađeni su i radovi na mreži opskrbe vodom te djelomično i fekalne kanalizacije unutar obuhvata zahvata. U okviru održivosti zelenih površina, a sukladno Pravilniku o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa unutar slobodnog profila ceste, sačuvan je i drvored.

Projekt je realiziran kroz sufinanciranje Grada Umaga, Istarskog vodovoda i trgovačkog društva 6.maj odvodnja d.o.o. Umag u dijelu komunalne infrastrukture koja nije u nadležnosti Hrvatskih cesta.

Copy link
Powered by Social Snap