Pretraga

Procjene uporabljivosti zgrada nakon potresa: Što označavaju boje naljepnica

A- A+

Još od prvog zagrebačkog potresa pa sve do potresa na području Banovine nakon pregleda uporabljivosti zgrade javljalo se jedno pitanje- što označavaju tri boje naljepnica na pregledanim zgradama. Iako je većina građana znala smije li živjeti u pregledanoj zgradi, boje naljepnica i definiranje njihova značenja još su uvijek izvor dilema i brojnih rasprava.

oznake potres

Oznake kategorija upotrebljivosti građevina | foto: Građevinski fakultet

Nakon niza potresa na zagrebačkom području i na području Banovine napravljene su procjene oštećenja zgrada, a svaka od njih potom je dobila oznaku uporabljivosti.

Brojni potresi koji su tijekom prošle godine pogodili područje Zagreba i Banovine prouzročili su veliku materijalnu štetu na stambenim i gospodarskim zgradama. Svaka zgrada na kojoj je prijavljena šteta morala je, kako bi se odlučilo o nastavku njenog korištenja, proći proces procjene oštećenja. Stručnjaci koji su provodili procjene dodjeljivali su oštećenim objektima jednu od tri tipa oznaka kategorije uporabljivosti zgrade.

Hrvatski centar za potresno inženjerstvo navodi da su oznake podijeljene u tri kategorije, a označavaju ih tri boje- zelena, žuta i crvena. Na svakoj od naljepnica navodi se i dodatna oznaka uporabljivosti, a one pojašnjavaju je li zgrada uporabljiva bez ograničenja ili je privremeno neuporabljiva. Također, osim uporabljivosti naljepnica potvrđuje i da je zgrada prošla prvi brzi pregled.

upute

Upute za građane Banovine | foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Izdvojeni članak

HKIG objavila priručnik za obnovu nakon potresa: Zidane konstrukcije imaju povjerenje struke i građana

Dileme o trajnoj i privremenoj neuporabljivosti 

Svaka oznaka uporabljivosti podijeljena je na dvije dodatne oznake koje pobliže definiraju štetu koju je zgrada pretrpjela za vrijeme potresa. Ipak, boje oznaka otvorile su brojna pitanja je li u objektu moguće nastaviti živjeti ili raditi. Stoga je Hrvatski centar za potresno inženjerstvo na svojim stranicama objavio pojašnjenja svake oznake, kao i podatke smije li se objekt nastaviti koristiti.

Zelena oznaka dodjeljuje se objektu koji je pretrpio mala i neznačajna oštećenja za vrijeme potresa. Dodatna U1 oznaka označava da se zgrada smije koristiti te da oštećenja ne predstavljaju opasnost za nosivost zgrade. U2 oznaka, uporabljivo s preporukom, označava da se zgrada smije koristiti osim u dijelovima u kojima postoji neposredna opasnost, a za koje je građevinski stručnjak dao preporuke za sanaciju. Nakon uklanjanja opasnih dijelova zgrada se smije koristiti bez ograničenja.

Žuta naljepnica označava objekte koji su privremeno neuporabljivi. Dodatna oznaka PN1 dodjeljuje se zgradama na kojima su vidljiva umjerena oštećenja, ali ne postoji opasnost urušavanja zgrade. Ipak, nosivost zgrade je djelomično narušena te se stoga ne preporučuje boravak u njoj. Ako građani odluče boraviti u zgradi s oznakom PN1 rade to na vlastitu odgovornost. Oznaka PN2 znači da zgrada ima umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja, ali ne smije se koristiti zbog potencijalne opasnosti od urušavanja pojedinih elemenata zgrade. Za takve objekte utvrđuju se mjere hitne intervencije.

oštećenje

Oštećenje krovišta | foto: Denis Gaščić/srednja.hr

Znači li crvena oznaka obavezno rušenje?

Crvena oznaka na zgradama stvorila je najviše dilema kod građana. Pitanje koje se najčešće javlja je označava li crvena naljepnica da se zgrada mora rušiti. Odgovor je ne, bar ne u prvoj fazi pregleda. N1, ili oznaka da je zgrada neuporabljiva zbog vanjskih utjecaja, znači da je građevina opasna zbog mogućnosti urušavanja dijelova susjedne zgrade. Preporuka je ne boraviti u takvim zgradama. Oznaku N2, neuporabljivo zbog oštećenja, dobile su sve zgrade koje imaju velika oštećenja u nosivom sustavu. U takve zgrade se ne preporučuje ulaziti pa tako ni boraviti u njima.

Osim zelene, žute i crvene postoji i bijela oznaka. N0, ili oznaku uporabljivo, dobivaju zgrade bez oštećenja na nosivim sustavima. Odluke o tome koji će objekt dobiti koju oznaku donosi građevinski stručnjak temeljem uočenih oštećenja te procjene ponašanja objekta u slučaju ponovljenog potresa.

crven oznaka

Crvena oznaka na zgradi
| foto: Screenshot HRT

Oznake za objekte na području Banovine

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine izradilo je upute za sve stanovnike Sisačko-moslavačke županije. Prema uputama u kojima se detaljno objašnjava što oznaka na pregledanom objektu znači, dodatno se definiraju prava koja stanovnici imaju. U podatcima za osobe čiji je objekt dobio crvenu oznaku navode se prijedlozi koje Zakon o obnovi predviđa. Prijedlozi obuhvaćaju pravo na povrat utrošenih sredstava za hitne intervencije, obnovu konstruktivnih elemenata zgrade te uklanjanje i gradnju zamjenske kuće.

Stanari zgrada sa žutom objektom prema prijedlogu zakona za sad imaju pravo na povrat utrošenih sredstava za hitne intervencije i obnovu konstruktivnih elemenata zgrade. Prava u slučaju zelene oznake, pod određenim uvjetima, za sada obuhvaćaju povrat utrošenih sredstava za radove hitne sanacije.

Prema podatcima Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo u periodu do 27. siječnja, što je skoro mjesec dana nakon prvog potresa, na tom području šteta je prijavljena na 34.256 objekata, od kojih je crvenu naljepnicu dobilo 2.658 objekata, a bez oštećenja je 555 objekata.

sisak potres

Glazbena škola Frana Lhotke potpuno je uništena u potresu | foto: Facebook stranica škole

Copy link
Powered by Social Snap