Pretraga

Objavljeni natječaji za formiranje partnerstva: Teme su Održivi turizam i Ozelenjivanje gradova

A- A+

U okviru Urbane agende za EU objavljeni su natječaji za formiranje partnerstava za nove prioritetne teme: Održivi turizam i Ozelenjivanje gradova. Prijave se dostavljaju popunjavanjem odgovarajućeg obrasca, za svaku od prioritetnih tema, a rok za prijavu je 16. rujna 2022. godine u 18:00 sati.

Urbana agenda za EU Održivi turizam i Ozelenjivanje gradovi, foto: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Dodatne informacije o dvjema prioritetnim temama dostupne su ovdje. Za obje nove teme provedene su prethodne procjena o relevantnosti teme u odnosu na aktualne politike unije (ex-ante assesment), a izvješća provedenih procjena možete vidjeti ovdje.

Partnerstva broje 15-20 članova iz redova predstavnika europskih gradova ili regija, tijela državne uprave, europskih organizacija, financijskih institucija te nadležnih uprava europske komisije. Zadaće partnerstava su izraditi Akcijski plan te provoditi njime zacrtane aktivnosti, koje moraju biti usmjerene na unapređenje EU regulative na konkretnom tematskom području, na postizanje veće dostupnosti izvora financiranja te unapređenje znanja i razmjenu iskustava.

Izdvojeni članak

Buduća gradnja odredit će hoćemo li izgubiti u borbi protiv klimatskih promjena: Važnu ulogu odigrat će umjetna inteligencija

Prijave

Rok za prijavu je 16. rujna 2022. godine u 18:00 sati. Prijave se dostavljaju popunjavanjem odgovarajućeg obrasca, za svaku od prioritetnih tema:

Podnesene prijave ocijenit će vanjski stručnjaci koje je ugovorila Europska komisija i Radna skupina za tehničku pripremu Urbane agende koji će listu predloženih partnera dostaviti na odlučivanje Radnoj skupini za urbani razvoj na razini ravnatelja (DGUM – Directors General for Urban Matters). Nakon sastanka planiranog za kraj listopada ove godine odabrani partneri će biti obaviješteni o izboru i pozvani na uključivanje u partnerstvo i početak rada

Za više informacija o UAEU ili dosadašnjim partnerstvima možete se javiti u Zavod za prostorni razvoj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na broj telefona, 01 3712 719 ili putem e-pošte na [email protected].

Copy link
Powered by Social Snap