Pretraga

Obnova i uređenje lječilišta Topusko: Investicija vrijedna 20 milijuna kuna

A- A+

Na zgradi Petrova gora Lječilišta Topusko izvode se radovi energetske obnove u vrijednosti od 16 milijuna kuna kojim će se povećati energetska  učinkovitost, obnoviti fasada i rekonstruirati sustav grijanja. Također, uvest će se i centralni sustav hlađenja. Osim vanjske obnove, uređuje se i unutrašnjost dijela zgrade Petrova gora, a vrijednost tih radova iznosi 4 milijuna kuna.

Zgrada Petrova gora lječilišta Topusko | foto: Sisačko-moslavačka županija

Uređenjem interijera poboljšat će se smještajni kapaciteti te povećati zadovoljstvo korisnika što bi trebalo rezultirati i povećanim prihodima. Uređenje interijera obuhvaća uređenje dijela kupaonica i vertikalnih i odvodnih cjevovoda. Ti radovi uključuju i zamjenu vrata, podopolagačke radove, strukturno kabliranje te ugradnju SOS i vatrodojavnog sustava, piše na stranicama Sisačko-moslavačke županije.

– Energetska obnova zgrade Petrova gora Lječilišta Topusko znači jako puno za samo Topusko i za Lječilište jer će se tako smanjiti troškovi režija. Isto tako korisnicima će sigurno biti ugodnije kad ulaze u novoobnovljenu zgradu. Osim energetske obnove koja uključuje novu fasadu, rekonstrukciju sustava grijanja, uključena je tako i uspostava novog centralnog sustava hlađenja vrijednosti 16 milijuna kuna. Dakle, korisnici osim toga što će imati novoobnovljenu zgradu izvana, imat će i obnovljeni interijer u vrijednosti 4 milijuna kuna, izjavio je župan Ivan Celjak koji je prošloga tjedna obišao radove obnove.

Izdvojeni članak

Obnova sakralnih kulturnih dobara na području Sisačko-moslavačke županije

Obnavljat će se i hotel toplica

– Ovo nisu jedini projekti koji su u provedbi i koji će se provoditi u kompleksu Topusko, a pri tome mislim na Lječilište i TOP-TERME Topusko. Trenutno smo raspisali nabavu za obnovu hotela toplica koja isto tako uključuje energetsku obnovu, rekonstrukciju unutarnjih bazena, potpuno nove Wellness sadržaje i modernizaciju soba. Upravo s tim projektom želimo privući što veći broj turista u naše Topusko, rekao je Celjak.

Ovaj tjedan su krenuli i radovi na projektu REWARDHeat, a u sklopu njega će se obnoviti veći dio Centralne toplinske stanice i toplovodne mreže prema kompleksu Lječilišta Topusko i društva TOP-TERME d.o.o. te uvesti upravljanje i nadzor. Projektom će se omogućiti sigurna opskrba i veća energetska učinkovitost korištenja geotermalne vode u svrhu balneoterapije i punjenja bazena, grijanja prostora i potrošne tople vode. Vrijednost projekta je 1.8 milijuna eura od čega je najveći dio financiran europskim sredstvima (1.3 milijuna eura), piše na stranicama Sisačko-moslavačke županije.

Copy link
Powered by Social Snap