Pretraga

Objavljeni rezultati natječaja za uređenja prostora bivše vojarne: Prva nagrada u iznosu 80.000 kuna

A- A+

Objavljeni su rezultati Natječaja za izradu idejnog rješenja uređenja prostora bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru. Raspisivač natječaja je Grad Zadar, a provoditelj i organizator je Društvo arhitekata Zadra. Autori Ena Vladislavić, Ivan Maurović, Dunja Mitović i Hana Paleka odnijeli su prvu nagradu u iznosu od 80.000,00 kuna. Donosimo vam donosimo prvih pet nagrada i posebnu nagradu.

Bivša vojarna u Zadru prva nagrada

Prva nagrada | foto: HKA

Opis natječaja je arhitektonski javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, anketni Projektni natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja prostora bivše vojarne u ulici Stjepana Radić u Zadru.

Raspisivač natječaja je Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB 09933651854, a gradonačelnik Branko Dukić je odgovorna osoba. Provoditelj i organizator je Društvo arhitekata Zadra, Kraljskog Dalmatina 2/I, 23000 Zadar, OIB:61787112557, Petar Kozina, dipl.ing.arh. je odgovorna osoba. Izrađivač natječajnog elaborata je KOTA d.o.o. Velebitska 7, Zadar, OIB:99824598774, a Marija Profaca dipl.ing.arh. je odgovorna osoba.

Rezultati natječaja

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo sveukupno šest radova. U nastavku vam donosimo rezultate natječaja.

Prva Nagrada u iznosu od 80.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom “04” 

Autori: Ena Vladislavić, Ivan Maurović, Dunja Mitović, Hana Paleka

Druga Nagrada u iznosu od 50.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom “01”

Autori: Lucija Kalogjera, Dora Ivančan

Bivša vojarna u Zadru druga nagrada

Druga nagrada | foto: HKA

Treća Nagrada u iznosu od 30.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom “02”

Autori: Mirela Bošnjak, Mirko Buvinić, Maja Furlan Zimmermann (X.3.M. d.o.o.)

Bivša vojarna u Zadru treća nagrada

Treća nagrada | foto: HKA

Četvrta Nagrada u iznosu od 24.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom “06”

Autori: Tomislav Krajina
Suradnici: Nina Podrug, Mislav Krajina, Joško Žanić (konzultant rasvjete)

Bivša vojarna u Zadru četvrta nagrada

Četvrta nagrada | foto: HKA

Peta Nagrada u iznosu od 16.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom “03”

Autori: Bruno Raškaj, Marko Blagec, David Buczynski

Bivša vojarna u Zadru peta nagrada

Pata nagrada | foto: HKA

Posebno priznanje ocjenjivačkog suda dodjeljuje se radu pod šifrom “05”

Autori: Mia Roth-Čerina dipl.ing.arh., Tonči Čerina dipl.ing.arh., Luka Fatović mag.ing.arh., Domagoj Leko stud.arh.

Bivša vojarna u Zadru posebna nagrada

Posebna nagrada | foto: HKA

Kriteriji za ocjenjivanje

Ocjenjivački sud je, pored usklađenosti rada s uvjetima raspisivanja natječaja u pogledu sadržaja, rokova i obveznih priloga prilikom ocjenjivanja radova, također valorizirao i neke ostale segmente. Naime, riječ je o prostornom konceptu u odnosu na širi i uži kontekst, prostorno i oblikovnoj kvaliteti, argumentiranoj funkcionalnosti rješenja, suvremenosti izričaja, racionalnosti i ekonomičnosti rješenja, stupnju i iscrpnosti odgovora na sva pitanja postavljena programom, uvjerljivosti produkt-dizajna te konačno provedivosti.

Ocjenjivačkog suda su Saša Begović izv.prof. art., .dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS-a; Krešimir Damjanović, mag.ing.arh, predstavnik provoditelja; Nives Kozulić, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja; Ante Ćurković, mag.pol., predstavnik raspisivača; Anita Mijić, dipl. tur. komunikolog, predstavnik raspisivača.

Zamjenik člana ocjenjivačkog suda je Petar Kozina, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, tehnička komisija čine Zrinka Gržan, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica i Marin Bukulin, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, a tajnik natječaja je Domagoj Diklić, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt.

Natječaj je raspisan u skladu sa Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 85/14) i Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16).

Anketni natječaj nema procjenu vrijednosti investicije niti procjenu vrijednosti daljnje projektno-tehničke dokumentacije. Raspisivač nema obavezu nabave daljnje projektno-tehničke dokumentacije.

Izdvojeni članak

Evo kako bi mogla izgledati nova islamska gimnazija s učeničkim domom

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na ovom natječaju imale su sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto boravišta, odnosno prebivališta. Štoviše, sposobnost natjecatelja je bila zadovoljena ako je barem jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Osim toga, natjecatelj je mogao za izradu natječajnog rada angažirati i ostale stručnjake iz pojedinih područja.

S druge strane, na natječaju nisu mogli sudjelovati zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, a u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda i njihovi zamjenici, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi bliski srodnici u prvom i drugom koljenu, kao ni njihovi bračni ili izvanbračni drugovi te neposredni suradnici (podređeni i nadređeni), kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda.

Copy link
Powered by Social Snap