Pretraga

[FOTO] Najpoznatiji krov Hrvatske

A- A+

Romanički elementi na pročelju Crkve sv. Marka ukazuju na to da je građena još prije 12. stoljeća i zato se smatra jednim od najstarijih zaštićenih kulturnih dobara u Zagrebu. Obnavljana je više puta tijekom zadnjih 800 godina, a njezina tri broda puna su ukrasnih detalja izvana i iznutra. U 17. stoljeću je imala čak 12 oltara, no od temeljite Schmidtove obnove u 19. stoljeću do danas crkva je zadržala tri oltara. Ukrašavali su je i obnavljali mnogi poznati ilustratori i kipari poput Joze Kljakovića i Ivana Meštrovića, no ipak je najpoznatija po svom jedinstvenom krovu. Šareni krov potječe iz spomenute obnove Friedricha Schmidta i Hermana Bolléa. Južna strana krova tada je ukrašena s dva grba: grbom Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije te grbom grada Zagreba. Unutrašnjost crkve dosta je stradala u potresima prošle godine, no obnova traje. 

crkva_sv_marka

Pogled na crkvu s ugla Kamenite ulice; foto: David Mandić | baustela.hr

Copy link
Powered by Social Snap