Pretraga

Bespovratne potpore u gradu pod Marjanom: Tko se i kako može prijaviti

A- A+

Grad Split objavio je na svojim službenim stranicama Javni poziv za dodjelu bespovratne potpore za radove ugradnje dizala u stambenim i stambeno-poslovnim prostorima na području grada Splita. Prijave su otvorene do 18. ožujka. Donosimo tko se i kako može prijaviti.

dizalo

Dizalo, ilustracija | foto: Unsplash

Javni poziv otvoren je do 18. ožujka, a s ciljem prikupljanja prijava za dodjelu bespovratnih potpora za radove ugradnje dizala.

Grad Split objavio je na svojim službenim stranicama Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za radove ugradnje dizala u više etažnim stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na području grada Splita. Potpora će se dodjeljivati za radove ugradnje dizala unutar objekta, u stubištu, ili u dvorišno pročelje zgrade.

Prijavu za bespovratnu potporu mogu podnijeti vlasnici i suvlasnici ili opunomoćeni predstavnici suvlasnika.

Zgrade od četiri i više katova

U prihvatljive prijave na ovaj Javni poziv spadaju prijave vlasnika, suvlasnika ili opunomoćenika na području grada Splita koji imaju pripremljen glavni projekt, to jest troškovnik, ili ugovor o radovima za radove ugradnje dizala.

Bespovratna potpora iznosi tri tisuće kuna po stanu unutar zgrade, to jest ulaza, i to za zgrade od četiri i više katova. Prijave se podnose u pisanom obliku, ispunjavanjem obrasca dostupnog na stranicama Grada Splita.

Uz prijavni obrazac potrebno je dostaviti i:

 • pisanu punomoć vlasnika, to jest svih suvlasnika, zgrade, a minimalno punomoć natpolovične većine suvlasnika sukladno udjelima vlasništva,
 • pisanu i vlastoručno potpisanu izjavu osobe ovlaštene za zastupanje o broju stanova u zgradi, to jest ulazu,
 • izjave vlasnika ili suvlasnika da su suglasni za ugradnju dizala
 • preslike osobnih iskaznica,
 • dokaz o vlasništvu zgrade,
 • dokaz o postotku utvrđenog invaliditeta stanara zgrade,
 • dokaz o godini izgradnje zgrade,
 • ovjeren glavni projekt za radove ugradnje dizala s troškovnikom,
 • glavni projekt za postavljanje dizala van zgrade, u dvorišno pročelje,
 • jednu ponudu za izvođenje radova od strane ovlaštenog izvođača ako se dizalo ugrađuje u prazan prostor zgrade,
 • presliku ugovora s izvođačem radova i
 • drugu dokumentaciju na zahtjev Grada Splita.
Izdvojeni članak

Demografsko graditeljstvo: Mlade obitelji dobivaju novac za izgradnju i adaptaciju kuća

Rangiranjem do sredstava

Nakon prikupljanja ponuda Povjerenstvo za provođenje javnog poziva za dodjelu potpore za radove ugradnje dizala će stručno vrednovati podnesene prijave i izvršiti bodovanje na temelju idućih kriterija:

PRIPREMLJENOST DOKUMENTACIJE:

 • zaključen ugovor s ovlaštenim izvođačem radova 1 bod

GODINA IZGRADNJE ZGRADE:

 • za zgrade izgrađene do 1980 godine 3 boda
 • za zgrade izgrađene od 1981 godine do 2000 godine 2 boda
 • za zgrade izgrađene od 2001 godine 1 bod

BROJ KATOVA ZGRADE:

 • za zgrade od četiri kata 2 boda
 • za zgrade od pet i više katova 4 boda

LOKACIJA ZGRADE PO ZONAMA:

 • 1. ZONA 0,5 bodova
 • 2. ZONA 1 bod
 • 3. ZONA 1,5 bod
 • 4. ZONA 2 boda

VLASNIŠTVO ZGRADE:

 • većinsko vlasništvo fizičkih osoba 3 boda
 • većinsko vlasništvo pravnih osoba 1 bod

NAMJENA ZGRADE:

 • stambena namjena 3 boda
 • stambeno – poslovna namjena 1 bod

PREMA POSTOTKU UTVRĐENOG INVALIDITETA STANARA:

 • za utvrđeni postotak invaliditeta do 50%, 1 bod
 • za utvrđeni postotak invaliditeta od 50 – 80 %, 3 boda
 • za utvrđeni postotak invaliditeta iznad 80%, 5 bodova

Ako dva ili više prijavitelja ostvare jednak broj bodova, prednost na rang listi ima onaj prijavitelj koji je ranije dostavio prijavu. Predugovori s prijaviteljima potpisivat će se do isteka sredstava predviđenih u Proračunu Grada za  dodjelu bespovratnih potpora za radove ugradnje dizala u iznosu 1.500.000,00 kuna.

Izdvojeni članak

Split 3: Esej o osobnosti jednog neponovljivog projekta i urbane ideje

Copy link
Powered by Social Snap