Pretraga

Građevinski sektor se budi: U 2022. godini vrijednost izvršenih radova skoro 13% veća od 2021.

A- A+

Objavljeni su novi podaci, prema kojima je vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima u 2022. godini veća za 12,9% u odnosu na 2021. godinu. Zabilježen je i porast po pitanju vrijednosti novih narudžaba. U 2022. godini, došlo je do povećanja od 27,1% u odnosu na prethodnu godinu.

statistika brojevi računalo

Ilustracija | foto: Unsplash; Ruthson Zimmerman

Objavljeni su novi podaci Državnog zavoda za statistiku, prema kojima je u četvrtom tromjesečju 2022. godine vrijednost novih narudžaba veća za 35,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Zabilježen je i rast vrijednosti izvršenih radova s vlastitim radnicima u istom razdoblju, i to za 20,7% u usporedbi s 2021. godinom.

Ukupna vrijednost novih narudžaba u 2022. godini iznosi 33.029.658 kuna, od čega je većina za narudžbe na zgradama – 17.539.988 kn, a 15.488.670 kn na ostalim građevinama. Najplodnije je bilo treće tromjesečje, u kojem je zabilježena vrijednost novih narudžaba od 9.909.223 kuna. Također, to je jedino tromjesečje u kojem je vrijednost novih narudžaba bila veća za ostale građevine – iznosila je 5.371.956 kuna.

Vrijednost izvršenih radova

Prema podacima DZS-a, u 2022. godini je vrijednost utrošenoga građevinskog materijala, gotovih proizvoda za ugradnju, goriva i energije iznosila 7.558.937 kn. Kada je u pitanju vrijednost izvršenih radova, u 2022. godini ona iznosi 35.216.031 kn, od čega je vrijednost radova ostvarenih s vlastitim radnicima iznosila 24.593.799 kn, a radova ostvarenih s podizvođačima iznosila 10.622.232 kn.

Od toga, većina radova je izvršena na novogradnji – čak 66,4&, dok su ostali radovi (rekonstrukcije, popravci i održavanje postojećih građevina), iznosili 33,6% ukupnog obujma radova. Veći dio izvršenih radova s vlastitim radnicima je odrađen na ostalim građevinama (50,6%), od čega je većinski u pitanju bila novogradnja (28,8%). Detaljan pregled možete pronaći u tablicama.

statistika brojevi računalo
Share via
Copy link
Powered by Social Snap