Pretraga

Milijunski projekt: Što je sve planirano gradnjom luke Mrtvaška na Lošinju

A- A+

Ukupna vrijednost projekta dogradnje luke Mrtvaška iznosi 81,5 milijuna kuna i najveća je investicija u luke na području Primorsko goranske županije. Cilj cjelokupnog projekta je proširenje i povećanje kapaciteta u luci, smanjenje vremena putovanja, povećanje sigurnosti pomorskog prometa te bolja povezanost otoka Lošinja s kopnom i ostalim otocima.

Foto: Grad Mali Lošinj

Ministar Oleg Butković sa suradnicima posjetio je Mali Lošinj kako bi obišao radove na dionici državne ceste D100 Osor-Nerezine, te kako bi održao sastanak sa mještanima otoka Ilovika na temu prometne povezanosti za vrijeme izvođenja radova na dogradnji luke Mrtvaška. Obilasku i sastanku je prisustvovao i saborski zastupnik Gari Cappelli.

Ukupna vrijednost projekta dogradnje luke Mrtvaška iznosi 81,5 milijuna kuna i najveća je investicija u luke na području Primorsko goranske županije, a pridoda li se tome i planirana vrijednost projekta rekonstrukcije prometnice do luke Mrtvaška od 150 milijuna kuna, ukupan iznos je cca 230 milijuna kuna i time se svrstava u najveće takve projekte na području čitave RH.

Izdvojeni članak

Projekt Ribarske luke u gradu Krku

Pješačko-biciklistička staza

Grad je izdvojio sredstva i izradio projektnu dokumentaciju za buduću 10 kilometara dugu cestu prema Mrtvaškoj koja se spaja na rotor prema Velom Lošinju i prati sadašnju trasu, a navedena cesta je prošli tjedan prekategorizirana u državnu i nosi naziv D130. Planirano je da uz dva traka, bude i pješačko biciklistička staza.

Cilj cjelokupnog projekta je proširenje i povećanje kapaciteta u luci, smanjenje vremena putovanja, povećanje sigurnosti pomorskog prometa te bolja povezanost otoka Lošinja s kopnom i ostalim otocima.

Predviđena je i izgradnja lukobrana dugog 100 metara s dvjema trajektnim rampama za prihvat trajekata na domaćim i međunarodnim linijama, kao i operativnog platoa, dugog 100 metara, za prihvat plovila na brzobrodskoj liniji te za pristajanje gospodarskih plovila. U nastavku operativnog platoa nalazit će se i stalni vezovi za stanovništvo otoka Ilovika.

Rok za završetak radova na dogradnji luke Mrtvaška je godina dana i deset mjeseci od uvođenja izvođača na gradilište, odnosno do studenoga 2022. godine.

 

Copy link
Powered by Social Snap