Pretraga

Oprez, gradilište! Na koje opasnosti nas upozoravaju znakovi na gradilištu

A- A+

Iako je većina znakova jasna i odmah se, ako ne piše, može pretpostaviti što se smije, a što ne smije, raditi, neki znakovi koje je moguće vidjeti na gradilištu ipak ostaju nepoznanica. Dok neki označavaju opasnost od nečeg, drugi navode koja je oprema obvezna na gradilištu. Donosimo na što sve morate pripaziti ako se nalazite u blizini ili idete na gradilište.

znakovi na gradilištu

Znakovi na gradilištu | foto: baustela.hr

Znakove dijelimo na znakove zabrane, upozorenja, opasnosti i obveznog postupanja.

Postavljanje znakova regulirano je Pravilnikom o sigurnosnim znakovima. Njime se definiraju minimalni zahtjevi u vezi s uporabom sigurnosnih znakova. Pravilnikom se sigurnosni znak definira kao znak koji se odnosi na određeni objekt, djelatnost ili stanje, i koji daje informaciju ili upute u vezi sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Poslodavac mora osigurati postavljanje sigurnosnih znakova na mjestima na kojima se rizici ne mogu izbjeći. Znakovi stalno moraju biti na predviđenom mjestu. Također, poslodavac radnicima mora osigurati odgovarajuće usmene ili pismene upute o značenju sigurnosnih znakova koji se upotrebljavaju pri radu. Znakovi koji se postavljaju na ploče moraju biti u visini koja odgovara liniji gledanja.

Znakovi zabrane

Prema Pravilniku o sigurnosnim znakovima znak za zabranu je znak koji zabranjuje postupanje, to jest aktivnost, koje bi moglo izazvati ili prouzročiti rizik. Označavaju se crvenom bojom, okruglog su oblika, a upozoravaju na opasno postupanje.

Znakovi upozorenja

Znakovi upozorenja, to jest znakovi koji upozoravaju na opasnost, oblika su trokuta, a boje koje se na njima koriste su žuta i crna, s tim da žuti dio treba pokrivati najmanje 50 posto površine znaka. Ovi znakovi upozoravaju da je potrebno poduzeti sigurnosne mjere i da je potrebno ispitati ili provjeriti situaciju.

Znakovi za obvezno postupanje

Pravilnik znakove za obvezno postupanje definira kao znakove koji vas navode na određeno obavezno postupanje. Ovi znakovi su okrugli i plave boje s bijelim piktogramom, a koriste se kada je na određenom području potrebno posebno postupanje, aktivnost ili mjera, to jest nošenje zaštitne opreme.

Copy link
Powered by Social Snap