Pretraga

Potpisan ugovor od pola milijuna eura: Novi Krčki most imat će dvije etaže, jednom će prolaziti pruga

A- A+

U siječnju su Hrvatske ceste objavile natječaj za izradu projektne dokumentacije za novi most prema Krku. Opseg projekta, odnosno dionica koju će uključivati bila je poznata, a sada je odabrana i zajednica ponuđača jedne hrvatske i pet slovenskih tvrtki. Potpisan je ugovor vrijedan skoro pola milijuna eura, a projektanti će za izradu projekta imati tri godine. Zasad je u planu most na dvije etaže, od kojih će jednom prolaziti prometnica, a drugom željeznička pruga.

novi most do Krka

novi most do Krka | foto: Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije

Hrvatske autoceste (HAC) u siječnju su objavile natječaj za izradu studijske i projektne dokumentacije kako bi osigurale lokacijsku dozvolu za novi Krčki most sa spojnim cestama. Objavljeno je da će most ukupno biti dug oko 850 metara te će biti spojen s autocestom Zagreb-Rijeka. U sklopu nove trase planirana je i konstrukcija tunela i vijadukta.

7 kilometara duga prometnica

Kad je projekt objavljen, predviđene su tri godine za izradu dokumentacije novog mosta, što znači da bi sama gradnja mogla početi tek za nešto manje od četiri godine. U trenutku objave natječaja, izgled mosta još je bio ‘pod upitnikom’, a razmatrale su se dvije moguće varijante – izvedba visećeg ili ovješenog mosta.

Izdvojeni članak

Da je ova Uredba bila na snazi, Kinezi ne bi gradili Pelješki most

Samim natječajem, bile su definirane studijska i projektna dokumentacija, koja bi obuhvaćala prometnicu ukupne duljine od otprilike 7 kilometara. Nadalje, na ovoj trasi, nalazili bi se, pristupna cesta s priključkom od autoceste do novog mosta, čvorište Šmrika 2, novi most duljine od otprilike 850 metara, a i vijadukt Krk dug približno 900 metara. Kao i pristupna cesta od vijadukta do čvorišta Aerodrom Rijeka na Krku, tunel od približno 740 metara, te čvorišta Aerodrom Rijeka i Omišalj-sjever, kako smo već pisali.

Jedan ponuđač radio Pelješki most

Hrvatske autoceste (HAC) 3. lipnja potpisale su ugovor vrijedan 478.750 eura o projektiranju novog Krčkog mosta, sa zajednicom ponuđača koju čine jedna hrvatska i pet slovenskih tvrtki, prenosi novilist.hr. Dok je izgled konstrukcije ranije bio neizvjestan, zasad je sigurno kako će se konstrukcija mosta graditi na dvije etaže, od kojih će jednom, gornjom, prolaziti kolnik ceste, dok će na donjoj biti kolosijeci željezničke pruge.

K tome, dosad je poznato kako će most kojim će prolaziti cesta te željeznička pruga projektirati zajednica ponuđača sastavljena od tvrtke Rencon iz Osijeka te slovenskih tvrtki Lineal, Irgo Consulting, Ponting inženjerski biro, Gradis BP Maribor, te Piperbaher Inženjirji, tvrtka Marjana Pipenbahera koji je već radio Pelješki most.

Prema ugovoru, odabrani projektanti trebat će izraditi kompletnu projektnu dokumentaciju, a izradu dokumentacije zaključit će ishođenje lokacijske dozvole za projekt, pri čemu Hrvatske autoceste za izgradnju mosta računaju na sufinanciranje iz EU fondova. Za završetak ovog velikog projekta, odabrani projektanti imaju rok od tri godine.

Koje je sve faze uključivao vrlo zahtjevan proces gradnje Pelješkog mosta, pročitajte ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap