Pretraga

U Varaždinu kreće izgradnja reciklažnog dvorišta od 7,6 milijuna kuna: Trajat će pet mjeseci

A- A+

U Varaždinu je potpisan ugovor za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta vrijedan 7,6 milijuna kuna. Posao će odraditi zajednica ponuditelja poduzeća MEPRO i TEHNIX u roku od pet mjeseci.

Potpisivanje ugovora za izgradnju reciklažnog dvorišta | Varaždin

Projektom će se izgraditi i opremiti reciklažno dvorište – građevina na području Grada Varaždina u kojem će se zaprimati sljedeće kategorije otpada: problematični otpad, otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, glomazni otpad, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, građevni otpad od manjih popravaka iz kućanstva.

Procjenjuje se da će se u novom reciklažnom dvorištu godišnje zaprimiti oko 700 tona odvojeno sakupljenog otpada, a predaja otpada u reciklažno dvorište bit će dostupna svim korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Varaždina bez naknade.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.547.177,50 kuna. Prihvatljivi troškovi projekta iznose 5.724.128,75 kuna, a za provedbu istog Gradu Varaždinu su dodijeljena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u iznosu od 3.413.008,29 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 11. lipnja 2021. do 11. lipnja 2023. godine.

Izdvojeni članak

Kreće se u izgradnju novog centra za gospodarenje otpadom: Projekt vrijedan 400 milijuna kuna

Činu uvođenja u posao također su prisustvovali i predstavnici poduzeća Arhia d.o.o. koje je angažirano za pružanje usluge stručnog nadzora, poduzeća VIZOR d.o.o. koje pruža uslugu koordinatora zaštite na radu te Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva dr.sc. Matija Orešković koji obavlja projektantski nadzor.

Grad Varaždin provodit će i izobrazne aktivnosti kojima će obuhvatiti minimalno 80 posto stanovništva. Na njima će se informirati građane o važnosti razvrstavanja otpada, mogućnostima odlaganja istog putem predmetnog reciklažnog dvorišta te o mogućnosti recikliranja i ponovne oporabe otpada, kao i benefitima tih postupaka.

Copy link
Powered by Social Snap