Pretraga

Uskoro kreće obnova i sanacija palače Sponza: Investicija vrijedna oko 4.7 milijuna kuna

A- A+

Početkom prošlog tjedna potpisan je Sporazum o suradnji na projektu obnove palače Sponza između Zavoda za obnovu Dubrovnika i Državnog arhiva u Dubrovniku. Sporazum kojim je ugovorena suradnja na poslovima pripreme i izvođenja radova obnove Palače potpisale su ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika Mihaela Skurić i ravnateljica Državnog arhiva u Dubrovniku Nikolina Pozniak.

Palača Sponza | foto: Grad Dubrovnik

U cilju početka realizacije ovog projekta, Državni Arhiv u Dubrovniku sklopio je dodatak ugovoru s Ministarstvom kulture i medija o korištenju sredstava u 2022. godini kojim se Arhivu osiguravaju sredstva za radove obnove Sponze u iznosu od dva milijuna kuna, dok je od strane Ministarstva potvrđeno i osiguranje preostalog iznosa za realizaciju. Procijenjena vrijednost radova iznosi 4.7 milijuna kuna s PDV-om, piše Grad Dubrovnik.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković na potpisivanju Sporazuma | foto: Grad Dubrovnik

Radovi sanacije, obnove i restauracije Sponze obuhvaćaju konstrukcijsku sanaciju kamenih elemenata nosive konstrukcije, kao i drvene krovne konstrukcije, obnovu krovišta, pokrova i podnih slojeva u južnom dijelu potkrovlja, sanaciju metalnih ključeva postojećih natega na pročeljima te obnovu i restauraciju kamene plastike i vanjske stolarije.

Zavod za obnovu Dubrovnika provest će odgovarajuće postupke javne nabave za izvođenje radova obnove Sponze i usluge stručnog nadzora pri izvođenju radova, sklopiti ugovore, koordinirati sve sudionike u realizaciji ugovora i izvođenju radova te pratiti i voditi projekt sve do potpunog završetka radova i uspješne primopredaje objekta, kao i konačne predaje palače Sponza Arhivu.

Copy link
Powered by Social Snap