Pretraga

[VIDEO] Predstavljen 3D projekt nove žičare na Platku

A- A+

Na području sportsko-rekreacijske namjene Radeševo u sklopu sportskog centra Platak nalazi se žičara izgrađena 80-ih godina. Kako bi se ostvario veći kapacitet žičare za prijevoz putnika te omogućile dodatne usluge (prijevoza putnika i bicikala u razdoblju kada se žičara ne koristi za prijevoz skijaša) predviđena je izvedba kraka 2 žičare Radeševo. Kako bi trebao izgledati, pogledajte u nastavku.

Na stranici Geotech.hr prikazana je Projekt temeljenja i potporne konstrukcije – Žičara Radeševo, Platak, koji prenosimo u nastavku.

Na području sportsko-rekreacijske namjene Radeševo u sklopu sportskog centra Platak nalazi se žičara izgrađena 80-ih godina. Kako bi se ostvario veći kapacitet žičare za prijevoz putnika te omogućile dodatne usluge (prijevoza putnika i bicikala u razdoblju kada se žičara ne koristi za prijevoz skijaša) predviđena je izvedba kraka 2 žičare Radeševo.

Krak 2 žičare sastoji se od donje stanice, gornje stapnice te ukupno 9 stupova. Ukupna visinska razlika koja se svladava od donje stanice do gornje stanice iznosi 244,55 m, a ukupna duljina iznosi 846,84 m.

Za potrebe izgradnje kraka 2 žičare Radeševo proveli smo inženjerskogeološke i geotehničke istraživačke radove, izradili geotehnički elaborat te geotehnički projekt temeljenja žičare i potporne konstrukcije.

Geotehnička istraživanja i ispitivanja

Za potrebu izrade projekta temeljenja i potporne konstrukcije provedeni su inženjerskogeološki i geotehnički istraživački radovi koji su se sastojali od inženjerskogeološkog kartiranja terena, geološke i geotehničke prospekcije, ispitivanja sklerometrom i obrade podataka ranijih istraživanja.

Temeljem provedenih istraživačkih radova utvrđeno je da predmetnu lokaciju izgrađuju naslage pokrivača (nabačaja i deluvij/eluvij) te stijenska podloga (visoko do srednje trošni karbonati i srednje do slabo trošni karbonati).

Izdvojeni članak

Istra dobiva znanstveno edukacijski centar vrijedan osam milijuna kuna

Temeljenje žičare

Za potrebu temeljenja gornje i donje stanice te stupova žičare odabran je sustav temeljenja građevine na način da se opterećenje buduće žičare prenese direktno na stijensku podlogu. S obzirom da se stijenska podloga nalazi na dohvatnoj dubini predviđena je izvedba temeljenja žičare u vidu armiranobetonskih temelja samaca.

Projektom temeljenja definirana je geometrija temelja samaca, način iskopa za temelje, uređenje temeljnog tla te uvjeti nasipavanja nakon izvedbe.

Provedenim proračunima definirana je geometrija temelja samaca čije se tlocrtne dimenzije kreću od 2,60 x 2,60 m do 3,20 x 5,40 m za stupove te 3,90 x 7,30 do 4,50 x 8,25 m za stanice.

Potporna konstrukcija

Na poziciji gornje stanice žičare, predviđena je izvedba platoa koji se prilagođava postojećem u sklopu kraka 1 žičare. S obzirom na veliku denivelaciju postojećeg terena i budućeg platoa predviđena je izvedba gabionske potporne konstrukcije visine do 11,0 m.

U sklopu formiranja platoa predviđena je izvedba ukupno osam tipova potporne konstrukcije koje čine gabionski koševi te gabionski koševi sa zategom. Za potrebu izvedbe potporne konstrukcije predviđena je ugradnja gabionskih koševa dimenzija 1,0 x 1,0 x 2,0 m i 1,0 x 0,50 x 1,0 m te gabionskih koševa sa zategom dimenzija 1,0 x 1,0 x 2,0 m. Duljine predviđenih zatega iznose od 2,0 do 5,0 m.

Gabionski koševi izrađuju se od hekasgonalne mreže veličine oka 8,0 x 10,0 cm, debljine žice 2,70 mm i vlačne čvrstoće žice do 55 kg/mm2 te popunjavaju lomljenim kamenom. Istovremeno sa postavljanjem redova gabiona provodi se nasipavanje kamenim materijalom iza potporne konstrukcije.

S obzirom na kompleksnu geometriju postojećeg terena i budućeg platoa gornje stanice, projekt potporne konstrukcije izrađen je u BIM tehnologiji s ciljem osiguranja najveće moguće pouzdanosti i jasnoća prilikom projektiranja.

U nastavku možete pogledati idejnu 3D vizualizaciju nove žičare Radeševo na Platku.

Copy link
Powered by Social Snap