Pretraga

Grad Rijeka raspisao javni poziv: Sufinancirat će se sanacija grobnih mjesta na Kozali i Trsatu

A- A+

Grad Rijeka je raspisao javni poziv za sufinanciranje sanacije grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat. Vlasnici grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat mogu do 3. listopada podnijeti zahtjev za sufinanciranje sanacije i obnove grobnih mjesta u 2023. godini.

Groblje Kozala, foto: Grad Rijeka

Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara koja se nalaze na području kulturno povijesnih cjelina Groblja Kozala i Groblja Trsat u Rijeci, za djelomičnu ili cjelovitu sanaciju i obnovu grobnog mjesta. Kulturno povijesne cjeline Groblja Kozala i Trsat upisane su u Registar kulturnih dobara RH – Listu zaštićenih kulturnih dobara. Tekst javnog poziva možete pronaći ovdje.

Na navedenim grobljima nalazi se veliki broj kvalitetnih arhitektonskih i skulptorskih ostvarenja u grobnicama i grobovima eminentnih riječkih arhitekata i kipara kao i velikog broja grobova osoba značajnih za hrvatsku povijest. Povjerenstvo za obradu prijava stručno vrednuje podnesene prijave, vrši bodovanje po zaprimljenim prijavama te utvrđuje prijedlog Liste prioriteta.

Na temelju prijedloga Liste prioriteta, a ovisno o proračunskim sredstvima Grada Rijeke, gradonačelnik utvrđuje konačnu Listu prioriteta. Programi s utvrđene Liste prioriteta mogu se sufinancirati u 40%-tnom ili 50%-tnom iznosu, odnosno najviše u iznosu od 150 tisuća kuna ovisno o broju dodijeljenih bodova.

Izdvojeni članak

Najpoznatija svjetska groblja

Broj bodova ovisi o klasifikaciji grobnog mjesta, ovisno je li riječ o mauzoleju, kapeli, sarkofagu ili grobnici, o konzervatorskoj valorizaciji grobnog mjesta te građevinskom stanju i skulpturnoj valorizaciji grobnog mjesta, a dodatni se bodovi ostvaruju ako je na grobnom mjestu ukopana osoba od značaja za povijest Rijeke i Sušaka. Uz prijavu je potrebno dostaviti i posebne uvjete zaštite izdane od Konzervatorskog odjela, kao i troškovnik radova na koji su konzervatori izdali prethodno odobrenje.

Očuvanje spomeničke vrijednosti groblja kao cjeline

Provedbom Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat povećava se spomenička vrijednost, ne samo pojedinačnih grobnih mjesta već i groblja kao cjeline, te se ujedno podiže svijest građana o važnosti groblja kao bitnog dijela hrvatskog i europskoga kulturnog naslijeđa i njegove integracije u uobičajene kulturne aktivnosti, a posebice u turističke itinerare.

Od 2016. godine, od kada se provodi ovaj program, sufinancirana je obnova i sanacija 25 grobnih mjesta, za što je iz gradskog proračuna izdvojeno 303 tisuća kuna.

Među izvršenim programima nalazi se i jedan iz plana za 2022. godinu, a do 1. prosinca i preostala četiri korisnika su obvezni provesti obnovu i sanaciju grobnog mjesta. Ukupna vrijednost sanacije i obnove grobnih mjesta u 2022. godini iznosi 125 tisuća kuna, od čega Grad Rijeka sufinancira 52 tisuće kuna.

Osim kroz program sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, Grad Rijeka sredstava spomeničke rente ulaže u očuvanje spomeničke vrijednosti groblja i kroz zaštitne radove na spomeničkoj baštini. Od 2014. godine do 2020. godine u zaštitne radove uloženo je 1.041.500,00 kuna sredstava gradskog proračuna, pa su tako, između ostaloga, izvedeni radovi na mauzolejima obitelji Whitehead, Gorup, Scarpa i Kopajtić – Battagliarini.

Groblja Kozala i Trsat dio turističke rute

Kako se na grobljima Kozala i Trsat nalaze brojni međunarodno značajni spomenici ili umjetnička djela, koja su zanimljiva za turističku posjetu, ta su dva riječka groblja uključena u Put europskih groblja. Put europskih groblja međunarodni je projekt u okviru udruženja ASCE, započet 2009. godine. Put europskih groblja nadopunjuje osnovnu misiju udruženja ASCE: širenje svijesti o značaju europskih groblja. Pri tom je bitno razumijevanje, da groblja nisu značajna svako za sebe kao dio baštine grada, u kome se nalaze, nego odražavaju povijesni, kulturni, društveni, arhitekturni i umjetnički razvoj cijele Europe.

Tijekom posjete i istraživanja groblja, kao pomoć, posjetitelji se mogu poslužiti mobilnom aplikacijom ARTOUR. Dostupna je besplatno iz trgovina aplikacija Google Play ili AppStore, te su u njoj dostupne informacije o značajnim objektima na grobljima Kozala, Trsat i Centralnom gradskom groblju Drenova.

Značajni umjetnički radovi na groblju mogu se pogledati na web stranici Park uspomena.

Copy link
Powered by Social Snap