Pretraga

Još uvijek stignete otkupiti državne stanove: Ovdje saznajte rok za slanje dokumentacije

A- A+

Prema Odluci Vlade iz srpnja 2021. godine, stanovi u (su)vlasništvu Republike Hrvatske, koje na temelju ugovora o najmu ili drugih akata koriste najmoprimci i članovi njihove uže obitelji, mogu se otkupiti. Rok za podnošenje zahtjeva je 17. siječnja 2022.

Zakup državnih stanova | Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Riječ je o prodaji stanova koje, na temelju ugovora o najmu ili drugih akata, koriste najmoprimci i članovi uže obitelji najmoprimaca, a kojima upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i druga državna tijela, a koji nisu predmet prodaje po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Odredbe ove Odluke ne odnose se na stanove u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane.

​Članovima uže obitelji najmoprimca smatraju se osobe navedene u ugovoru o najmu stanova, iz članka 12. Zakona o stambenim odnosima odnosno navedene u članku 37. Zakona o najmu stanova.

Pravo na otkup mogu ostvariti oni korisnici stanova čija su sva dugovanja podmirena. Na temelju ove Odluke ne prodaju se stanovi:

  • namijenjeni za službene potrebe
  • namijenjeni za nužni smještaj
  • koji se nalaze u zgradama izgrađenim na pomorskom ili javnom ili općem dobru
  • stanovi u poslovnim i vojnim zgradama
  • koji se nalaze u zgradama koje su spomenici kulture za koje je iskazan interes ovlaštenika prava prvokupa, sukladno odredbama posebnih propisa
    u vezi s kojima je u tijeku sudski postupak, do pravomoćnog okončanja postupka
  • stanovi koji su, nakon stupanja na snagu Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 144/13), bili predmet Javnih poziva za podnošenje ponuda za najam stanova i u odnosu na koje Republika Hrvatska, kao najmodavac, ima sklopljen Ugovor o najmu stana.

Uvjeti i način prodaje

Korisnici stanova u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske koji su zainteresirani za podnošenje zahtjeva za otkup, popunjeni obrazac zahtjeva dostavljaju osobno ili poštom na adresu:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne
Ulica Republike Austrije 20.
10 000 Zagreb

Rok za podnošenje zahtjeva je 17. siječnja 2022. godine.

Obrazac možete pronaći ovdje:

 

Iznimno, za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske koji se nalaze izvan područja posebne državne skrbi, a kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, za koje s najmoprimcima još nije zaključen ugovor o najmu stana, rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iznosi šest mjeseci od dana sklapanja ugovora o najmu.

Podsjetimo, Odluka Vlade RH o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske stupila je na snagu 17. srpnja 2021. te su njome propisani uvjeti, rokovi i način prodaje stanova u državnom vlasništvu ili suvlasništvu.

Više informacija možete saznati na stranicama Ministarstva.

Još uvijek stignete otkupiti državne stanove: Ovdje saznajte rok za slanje dokumentacije
Share via
Copy link
Powered by Social Snap