Pretraga

Poznat prvi bitan rok za ovogodišnji APN: Dostava ponuda je moguća još nekoliko dana

A- A+

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je Poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih stambenih kredita. Rok za dostavu ponuda je 23. veljače, a javno otvaranje ponuda održat će se dan nakon u prostorijama APN-a.

ključevi doma kuća apn

Ilustracija | foto: Unsplash; MOHD AZRIN

Ponude dostavljaju sve kreditne institucije koje mogu obavljati poslove davanje kredita u Hrvatskoj, a u ponudama moraju ponuditi kamatnu stopu čiji ponuđeni iznos ne može biti viši u subvencioniranim stambenim kreditima. Obvezujuća ponuda kamatne stope sastavni je dio plana otplate kredita koji kreditna institucija dostavlja APN-u.

Ponuda mora sadržavati:

  1. naziv ponuditelja, adresa, OIB/MB
  2. podaci o kontakt osobi (tel, fax, e-mail)
  3. dokaz da ponuditelj može na području Republike Hrvatske obavljati poslove davanja kredita na tržištu
  4. iznos kamate na stambeni kredit (kamatne stope), koja kamata za vrijeme prvih pet godina otplate kredita ne može biti veća od 3,75% efektivne kamatne stope (EKS) godišnje, odnosno u slučaju osoba iz članka 12. i članka 13. Zakona za vrijeme određeno istim, na kredite odobrene u eurima
  5. plan otplate kredita za iznos od 100.000 eura na rok otplate od 15 i 30 godina, iskazan u mjesečnim obrocima i anuitetima, sukladno članku 11. stavak 1. Zakona uzimajući kao kriterij grad ili općinu prema indeksu razvijenosti I. skupine (51% mjesečnog obroka i anuiteta)
  6. izjavu da iznos kamate na kredit po proteku prvih pet godina otplate kredita (ili dulje u slučajevima iz članka 12. i članka 13. Zakona), a najmanje sljedeće dvije godine, neće biti viši od 10% od efektivne kamatne stope određene za prvih pet godina otplate kredita

Ponude je potrebno dostaviti poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik, najkasnije do 23. veljače do 15 sati s naznakom: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, 10.000 Zagreb, Savska 41/VI; NE OTVARATI – ponuda za sklapanje ugovora o odobravanju subvenicioniranih stambenih kredita.

Javno otvaranje ponuda obavit će se 24. veljače u 10 sati u prostorijama APN-a, Savska cesta 41, 9. kat – soba za sastanak. Ponude zaprima i obrađuje APN, koji u ime RH sklapa ugovor o odobravanju subvencioniranih stambenih kredita sa svim ponuditeljima čije su ponude prihvaćene. Ugovor o odobravanju sklapa se u roku osam dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Čitav Poziv pročitajte u nastavku.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Copy link
Powered by Social Snap