Pretraga

DZS: Cijene građevnih materijala u travnju 7,8% više nego prošle godine u isto vrijeme

A- A+

Državni zavod za statistiku objavio je aktualne podatke za građevinski sektor u Hrvatskoj u kojemu stoji kako se u travnju cijena građevnog materijala pri proizvođačima stabilizirala. No, uz napomenu da su cijene u odnosu na travanj prošle godine bitno porasle.

gradnja

gradnja | foto: Freepik, 8photo

Proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu u travnju 2023. u usporedbi s ožujkom 2023. zadržale su stabilnost, a u odnosu na travanj 2022. više su za 7,8%. Ako usporedimo proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu u travnju 2023. s prosjekom 2015., tada su više za čak 24,2%.

Reprezentativni uzroci cijena

Iz DZS-a objašnjavaju kako se indeks proizvođačkih cijena građevnih materijala na domaćem tržištu obračunava na temelju posebne liste proizvoda i jasno definiranih artikala – reprezentanata za građevni materijal u sklopu odabranih industrijskih proizvoda i artikala za prikupljanje proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu.

Izdvojeni članak

Nastavlja se rast proizvođačkih cijena građevnog materijala: Na godišnjoj razini rast od skoro 10%

Općim uzorkom istraživanja cijena obuhvaćeno je 1.839 cijena artikala unutar izabranih proizvoda NIP-a 2021. u 1.107 poduzeća (pravnih osoba i obrtnika), a za proizvođačke cijene građevnog materijala u 2023. izabran je podskup koji čini 288 reprezentativnih cijena artikala unutar 22 odabrana razreda djelatnosti NKD-a 2007. koji proizvode građevni materijal.

Važan pokazatelj inflacije

Napominje se kako je indeks proizvođačkih cijena građevnog materijala na domaćem tržištu važan kratkoročni pokazatelj poslovnog ciklusa koji pokazuje mjesečnu dinamiku promjena proizvođačkih cijena građevnog materijala na domaćem tržištu. Prema konceptu EU-a taj pokazatelj može nagovijestiti inflatorna kretanja prije nego što dođu do potrošača.

Indeksom proizvođačkih cijena građevnog materijala na domaćem tržištu mjere se promjene u razini proizvođačkih cijena građevnog materijala koji je proizveden i prodan na domaćemu (hrvatskom) tržištu.

DZS ističe kako indeks cijena građevnog materijala nije indeks cijena ukupnih građevinskih radova jer njime nisu obuhvaćene cijene opreme, mehanizacije i rada te drugi elementi iz strukture cijena građevinskih radova.

Pogledajte kako su se kretale cijene građevnog materijala u ožujku.

Copy link
Powered by Social Snap