Pretraga

Grad Zagreb dodjeljuje novčanu pomoć građanima kojima je nekretnina oštećena u potresu

A- A+

U svrhu pomoći građanima kojima je nekretnina (stan ili obiteljska kuća) oštećena u potresu Grad Zagreb dodjeljuje novčanu pomoć za kupnju materijala i građevinske radove, stoji na službenim stranicama Grada Zagreba.


Novčana pomoć dodjeljivat će se građanima kojima je nekretnina oštećena u potresu do iznosa od 50.000,00 kuna uz uvjet da vlasnik nekretnine (stana ili obiteljske kuće) ima prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine (stana ili obiteljske kuće) za koju traži dodjelu novčane pomoći, ukoliko vlasnik nekretnine (stana ili obiteljske kuće), njegov bračni ili izvanbračni drug te druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom, u vlasništvu nemaju drugu nekretninu (stan ili obiteljsku kuću) na području Grada Zagreba te ako se radi o oštećenju iznad 30 % vrijednosti nekretnine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nakon ispunjenja općih uvjeta u Javnom pozivu navedeni su i kriteriji koji će se dodatno bodovati te će se sukladno njima izraditi Lista koja će se javno objaviti.

Izdvojeni članak

Pogledajte izmjene Zakona o obnovi koje je Sabor izglasao

Potrebna dokumentacija

Podnositelji zahtjeva koji su podnijeli Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba na temelju ranije objavljenog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba od 20. srpnja 2020., a novčana pomoć im nije dodijeljena, mogu podnijeti zahtjev na ovaj javni poziv i ne trebaju prilagati dokumentaciju koja je priložena uz  raniji zahtjev. Potrebno je dostaviti izjavu da nije došlo do promjene podataka, kao i dokumentaciju koja nije bila priložena uz raniji zahtjev, a o čemu su podnositelji obaviješteni.

Ukoliko je razlog neodobravanja novčane pomoći bio nemogućnost dokazivanja vlasništva izvatkom iz zemljišne knjige jer isto nije provedeno u zemljišnim knjigama, sukladno ovom javnom pozivu moguće je dostaviti kupoprodajni ugovor, ugovor o darovanju, rješenje o nasljeđivanju ili drugo.
 
Zahtjevi se podnose Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša poštom na adresu Trg Stjepana Radića 1 ili putem pisarnica Gradske uprave najkasnije do 10. ožujka 2021., a obrazac Zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba može se preuzeti na internetskoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr i u svim pisarnicama Gradske uprave.

 

 

 

Copy link
Powered by Social Snap