Pretraga

Izabrana nova ‘stara’ predsjednica HKIG-a: Nina Dražin Lovrec ostaje na funkciji do 2026. godine

A- A+

Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ., ponovo je izabrana za predsjednicu HKIG-a. To je odlučeno na konstituirajućoj Skupštini Komore, koja se održala u Opatiji, u subotu 21. siječnja 2023. godine. Njezin novi mandat će trajati do 2026. godine. Rekla je kako će fokus mandata biti na osnaživanju pozicije građevinske struke u Hrvatskoj i jačem zastupanju interesa više od sedam tisuća članova Komore. Rekla je da će svim članovima osigurati konzultantsku podršku i proširiti opseg usluga koje Komora pruža članovima.

Nina Dražin Lovrec predsjednica HKIG

Nina Dražin Lovrec predsjednica HKIG-a, foto: HKIG

Nina Dražin Lovrec predsjednica HKIG
Share via
Copy link
Powered by Social Snap