Pretraga

Preminuo profesor emeritus Građevinskog fakulteta: Sudjelovao je u konstrukciji Cibonina tornja

A- A+

Professor emeritus Milutin Anđelić preminuo je u petak, 20. siječnja 2023. godine. Njegova komemoracija će se održati u petak, 3. veljače, u 11 sati u Velikoj predavaonici Građevinskoga fakulteta u Zagrebu.

Milutin Anđelić

Milutin Anđelić, foto: Pixabay/Građevinski fakultet

Profesor Anđelić bio je cijenjeni dugogodišnji nastavnik Građevinskoga fakulteta. Dekan Fakulteta bio je od 1989. do 1991. godine, a od 1985. do 1989. godine bio je prodekan za znanstveni rad. Rođen je 1936. godine u Pljevlju u Crnoj Gori. Na Građevinski odjel AGG fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisao se 1958., a diplomirao je 1963. godine. Godine 1964. izabran je na Građevinskom fakultetu za asistenta na Katedri za građevnu statiku i betonske konstrukcije.

Stupanj magistra tehničkih znanosti stekao je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu 1970. godine na temelju rada ‘Visokostjeni nosač s ojačanim rubovima’, a doktorirao je na istome fakultetu 1972. godine obranom disertacije ‘Visokostjeni nosač opterećen u srednjoj ravnini’.

U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 1973., u zvanje izvanrednoga profesora 1979., redovitoga profesora 1985., a u trajno zvanje redovitoga profesora 1999. godine. Godine 2008. Sveučilište u Zagrebu dodijelilo mu je počasno zvanje professora emeritusa. Predstojnik Zavoda za tehničku mehaniku bio je u razdoblju od 1978. do 1981. godine.

Mentor na 80-ak diplomskih radova

Na dodiplomskom studiju Građevinskoga fakulteta u Zagrebu profesor Anđelić predavao je predmete Građevna statika I, Građevna statika II i Građevna statika III, a na poslijediplomskom studiju predmete Silosi i bunkeri (spremnici sipkog materijala). Bio je mentor na osamdesetak diplomskih radova te na 8 magisterija i 3 doktorata. Autor je udžbenika ‘Statika neodređenih štapnih konstrukcija’ i ‘Građevna statika II’. Osim na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, nastavu je održavao i na Građevinskim fakultetima u Rijeci, Splitu i Osijeku.

Profesor Anđelić objavio je niz radova u znanstvenim časopisima i na međunarodnim i domaćim konferencijama. Područje njegovoga znanstvenog interesa različiti su postupci proračuna građevinskih konstrukcija i povezivanje znanosti i struke, odnosno primjene znanstvenih rezultata u radu inženjera.

Od značajnijih projekata treba navesti niz tvornica cementa, konstrukcije dvorane Dražena Petrovića i Cibonina tornja u Zagrebu te konstrukciju kupole sportske dvorane Krešimir Ćosić u Zadru, a radio je i na projektima tvornica cementa u Keniji, Nigeriji, Brazilu, Venezueli i Indoneziji. Izradio je i niz stručnih elaborata, ekspertiza i revizija.

Za projekt dvorane Dražena Petrovića dobio je više domaćih i međunarodnih priznanja; posebno treba istaknuti povelju Juraj Dalmatinac za najbolje konstruktorsko ostvarenje u Hrvatskoj za 1986. godinu te 1989. godine European Award for Steel Structures koju dodjeljuje European Convention for Constructional Steelwork.

Copy link
Powered by Social Snap