Pretraga

Izbori za nova tijela HKIG-a za mandat 2022. – 2026.: Bliži se bitan rok

A- A+

U tijeku je izborni proces za nova tijela HKIG-a. Biraju se novi članovi Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora, ali i predsjednik komore. Osobe se biraju na navedene funkcije za sljedeće četiri godine, u mandatu od 2022. – 2026. godine.

Ilustracija, foto: Unsplash; Campaign Creators

Izbori su raspisani 8. listopada, a glasanje za članove Skupštine HKIG-a će se provoditi elektronički, glasačkim listićem koji će biti dostupan na osobnoj stranici članova Komore. Uskoro istječe rok za predaju kandidacijskih lista – sve moraju biti dostavljene elektroničkom poštom u Komoru, do 24. studenoga u 23 sata i 59 minuta.

Elektroničko glasanje je osobno i tajno i e provodi se od 3. do 10. prosinca 2022. do 23 sata i 59 minuta. Pristup glasačkom listiću na osobnoj stranici ima samo član HKIG-a koji se nalazi na biračkom popisu na dan 8. listopada i ima registriran pristup osobnoj stranici.

Izdvojeni članak

Objavljen natječaj: HKIG stipendira studente građevinskih studija

Svaki član Komore koji se nalazi na biračkom popisu glasa za listu članova Skupštine iz svojeg područnog odbora. Izbornim procesom rukovodi Središnje izborno povjerenstvo Komore i izborna povjerenstva Izbornih jedinica I.-VII.

Predsjednik Komore

Nakon objave Zbirne liste izabranih članova Skupštine Hrvatske komore inženjera građevinarstva u mandatu 2022.-2026. otvara se kandidacijski postupak za izbor predsjednika Komore iz reda članova novoizabrane Skupštine Komore i to od 17. do 23. prosinca.

Dana 21. siječnja 2023. održat će se konstituirajuća sjednica Skupštine na kojoj će se izabrati predsjednika/predsjednicu, Upravni odbor i Nadzorni odbor Komore. Upute i pojašnjenja te obrasci za provedbu izbora članova HKIG dostupni su ovdje ili u Službi za izbore 2022, kao i na telefonskim brojevima 01/5508-447 i 01/5508-450

Copy link
Powered by Social Snap