Pretraga

Kasnit će pristupne ceste na Pelješcu: Glavni izvođač radova je grčka tvrtka

A- A+

Čini se da će stonska obilaznica ipak biti otvorena poslije dogovorenog roka, na kraju lipnja 2022. godine. Investitor projekta gradnje prometnica su Hrvatske ceste, a trebale bi cestovni promet s velikog pelješkog mosta voditi kroz poluotok i izvoditi ga južno, preko drugog mosta, u smjeru Dubrovnika.

Gradilište | izvor: Unsplash

Drugi most koji će se izgraditi, bit će dug 485 metara, piše Dulist. Zamišljen je kao sustav tunel-most-tunel: cesta će iz jednog tunela leći odmah na taj metalni most i s njega se odmah pružiti u drugi tunel. Južni, koji je probijen ljetos, se zove Polakovica i dug je 1242 metara. Supava je sjeverni (1290 metara), probijen je prije mjesec dana. Glavni izvođač radova je grčki Avax, a metalnu rasponsku konstrukciju samog stonskog mosta izvodi Brodosplit.

– S obzirom na sve nepredviđene okolnosti koje su pogodile gospodarstvo, dovršetak radova na stonskoj obilaznici planiran je do konca lipnja 2022. godine. Nažalost, poremećaji na tržištu i dalje traju, zbog čega izvođači poduzimaju sve potrebne napore kako bi izvršili svoje ugovorene obveze u ovim uvjetima, istaknuli su iz Hrvatskih cesta.

Ističu da je čelična rasponska konstrukcija za most Ston izrađena, pregledana, preuzeta i privremeno uskladištena, a radovi montaže na gradilištu su u tijeku. S obzirom na položaj mosta u stonskom kanalu između dva tunela, radovi na montaži konstrukcije su daleko složeniji od uobičajenih i zahtijevaju izvedbu u više tehnoloških faza.

Izdvojeni članak

Kako će dugoočekivani Pelješki most utjecati na turizam okolnih područja

Prema odgovorima iz zagrebačke centrale, prije završne faze samog postavljanja segmenata u projektiranu poziciju moraju se izgraditi stupovi mosta koji su završeni, izvesti privremeni oslonci na skelama, te izgraditi privremeni nasip i obale za pristanak transportne barže i manipulaciju dizalice za podizanje.

– Izvođač radova poduzima sve radnje kako bi osigurao potrebne resurse za radove, ali trpi poremećaje na tržištu koje nije mogao predvidjeti. Trenutno na tržištu brodarskih usluga nema dovoljno slobodnih kapaciteta jer brodari bilježe veliku potražnju za prijevozom roba. Izvođač poduzima sve radnje kako bi osigurao potrebne resurse, ali pritom ima poteškoće zbog ograničenog broja potrebnih plovila potrebnih za specifične uvjete u Stonskom kanalu. Zbog gabarita i težine elemenata, kao i male dubine mora na tom području, potrebno je angažirati baržu određenih karakteristika, što je uvjetovano njezinom dostupnošću, kao i dostupnošću tegljača, s obzirom na povećanu potražnju u pomorskom prometu u ovom trenutku, kažu iz državne cestarske tvrtke, odgovorili su na pitanje kada bi se moglo očekivati premoštavanje između dvaju tunela nadomak Stona.

Podsjetili su i na to da grčki Avax uz pomoć vlastitih resursa i preko svojih podizvođača priprema izvedbenu tehničku dokumentaciju i izvodi radove oko Stona.

– Čelične konstrukcije za sve objekte na stonskoj obilaznici su završene. Na vijaduktu Prapratno su u tijeku radovi na izvedbi radova armirano-betonske kolničke ploče na čeličnoj konstrukciji. Radovi na montaži čelične konstrukcije mosta Ston su u tijeku, rekli su.

Iz Hrvatskih cesta su poručili da naručitelj po svim ugovorima na projektu cestovnog povezivanja južne Dalmacije plaća radove u rokovima koji su kraći nego što su inače uobičajeni za ovakve ugovore, što je predviđeno kako bi se radovi ubrzali. S druge strane, predviđene ugovorne kazne za zakašnjenje roka dovršetka sukladne su maksimalno dopuštenim po zakonu i uzancama o gradnji.

– U slučaju kašnjenja u realizaciji cijelog projekta, ugovorom je predviđena naplata kazne u određenom postotku na ukupni iznos ugovora, a ne pojedinačno vezano za određeni dio ili objekt koji se nalazi u sklopu cijelog projekta. Sukladno ugovoru, izvođač će predati naručitelju kompletnu dionicu sa svim objektima, nakon završetka svih radova i obavljenog tehničkog pregleda, odgovorili su iz Zagreba.

Napomenuli su da je stonski most samo jedan objekt na obilaznici koja je za ishođenje uporabnih dozvola podijeljena lokacijskom i građevinskim dozvolama u tri faze. Sam most ne predstavlja izdvojenu cjelinu i neće se preuzimati zasebno. Izvođač će predati funkcionalne cjeline ceste u okviru jedne od faza, kako je to predviđeno izdavanjem uporabnih dozvola.

Kasnit će pristupne ceste na Pelješcu: Glavni izvođač radova je grčka tvrtka
Share via
Copy link
Powered by Social Snap