Pretraga

Kreće cestovna transformacija Novog Zagreba, znaju se detalji i izvođač radova

A- A+

Grad Zagreb zaključio je natječaj za odabir izvođača radova prve etape izgradnje Sarajevske ceste s komunalnom infrastrukturom. Posao je dobila tvrtka GIP pionir, planiran početak radova je rujan 2024. godine, a gradilište bi trebalo biti otvoreno ukupno 12 mjeseci. Vrijednost posla iznosi 12,45 milijuna eura bez PDV-a, a za taj novac izvođač će rekonstruirati prometnicu od Avenije Dubrovnik, odnosno rotora u Zapruđu do Ranžirnog kolodvora.

Sarajevska cesta i dio Ranžirnog kolodvora

Sarajevska cesta i dio Ranžirnog kolodvora | Screenshot: Google street view

Grad Zagreb u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio je kako je za izvođača radova koji će se uhvatiti izgradnje produžetka Sarajevska ulice izabrana tvrtka GIP Pionir. Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 14 milijuna eura, dok je ponuda GIP Pionira bila najpovoljnija, te je iznosila 12,45 milijuna eura.

Obuhvat radova

Prema namjeni, projekt obuhvaća izgradnju prometnice, pješačko – biciklističkih staza, autobusnih ugibališta, bukobrana, oborinske odvodnje prometnih površina, javne rasvjete (za cestu i pješačko – biciklističke staze), novih EKI instalacija. Kao i zaštitu postojećih instalacija, semaforizaciju raskrižja i prometnu signalizaciju/opremu te krajobrazno uređenje uličnog koridora.

Prva etapa, obuhvaća rekonstrukciju i izgradnju cestovne prometnice odvodnje i javne rasvjete u duljini od približno 1,8 kilometara, na dionici od Avenije Dubrovnik odnosno od rotora u Zapruđu na sjeveru, do približno 76 metara južno od raskrižja s Ulicom A. Brdarića na južnom kraju zahvata, s izgradnjom i uređenjem postojećih raskrižja u nivou.

Također je obuhvaćena i izvedba bukobrana, te izgradnja, izmicanje, odnosno zaštita komunalnih instalacija (kanalizacijske instalacije, vodovodne instalacije, elektroinstalacije i javne rasvjete, elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI), vrelovoda, semaforske instalacije). Uključujući i predviđene rezervirane  koridore za buduću komunalnu infrastrukturu (plinovod).

Izdvojeni članak

Otvara se gradilište Biciklističke magistrale Zagreb, bit će duga preko 22 kilometra

Kolnik, nogostup, biciklistička staza

Glavna os dijela Sarajevske ulice koja je dio ovog projekta položena je u osi buduće tramvajske pruge, u smjeru sjever-jug, u duljini od 1808,21 metara. Duž osi dio prometnice bit će rekonstruiran, na dijelu će  se izvesti potpuno nova kolnička konstrukcija, a u jednom segmentu će se zadržati postojeći. Sve uz izvedbu nove prometne signalizacije i uređenje pješačkih prijelaza. Koridor novoprojektirane Sarajevske ulice je širine približno između 40 i 50 metara.

Sarajevska ulica se predviđa izvesti sa dva kolnika razdvojena razdjelnim pojasom i obostrano s pješačko-biciklističkim stazama, također s razdjelnim zelenim pojasevima prema kolnicima. Svaki kolnik će se sastojati od: tri prolazna prometna traka širine 3.25 metara, u zonama raskrižja trakova za lijeve i desne skretače, te proširenja za autobusna ugibališta.

S obje strane kolnika predviđene su pješačke i biciklističke staze. Biciklistička staza bit će razdvojena od nogostupa horizontalnom signalizacijom. Tamo gdje su za to postojale prostorne mogućnosti staze će od kolnika pak biti odvojene zelenim razdjelnim pojasevima širine 2,5 metara.

Razdjelni pojas između kolnika između 8,1 i 12.1 metara rezerviran je za izgradnju buduće tramvajske pruge. Sama tramvajska pruga nije dio ovog projekta 1. etape, nego je sastavni dio glavnog projekta 2. etape. Međutim, glavnim projektom 1. etape predviđa se unutar razdjelnog pojasa izgradnja tramvajskih stajališta za buduću tramvajsku prugu, s prilaznim rampama za pješake, nadstrešnicama i zaštitnim ogradama.

Doznajte ovdje sve o velikoj rekonstrukciji tramvajske pruge u Osijeku.

Copy link
Powered by Social Snap