Pretraga

Objavljen stručni priručnik za projektante, ovlaštene inženjere geodezije i službenike

A- A+

Objavljen je stručni priručnik za projektante, ovlaštene inženjere geodezije i službenike koji izdaju službene akte. Priručnik je objavljen u sklopu Projekta tehnička pomoć Ministarstvu kao tijelu iz MJERE 11, a stručni izdavač je GEOANDA.

papirologija

Papirologija | foto: Pixabay

GEOANDA, stručni izdavač, izradio je priručnik namijenjen projektantima, ovlaštenim inženjerima geodezije i službenicima koji rade na poslovima izdavanja akta za prostorno uređenje i gradnju na temu: Određivanje obuhvata zahvata u prostoru, građevne čestice i smještaj građevine na građevnoj čestici u idejnom projektu linijske infrastrukturne građevine.

Priručnik je napravljen u sklopu Projekta tehnička pomoć Ministarstvu kao tijelu iz MJERE 11 (financiranog iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda, Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 10) sukladno Ugovoru sklopljenom između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i GEOANDE.

Predmet Priručnika je na jednom mjestu sustavno (sintetski) prikazati normativno uređenje te recentnu stručnu i upravno-pravnu praksu vezanu uz pitanja određivanja obuhvata zahvata u prostoru, građevne čestice i smještaja građevine na građevnoj čestici u idejnom projektu linijske infrastrukturne građevine za koju se određuje građevna čestica, poslova, radnji i akata vezanih uz to pitanje, te s tim u vezi davanje uputa, smjernica i najboljih rješenja investitorima, projektantima, ovlaštenim inženjerima geodezije i službenicima koji izdaju lokacijske dozvole i akte koji prethode izdavanju te dozvole, a sve imajući u vidu rezultate provedene analize.

Izdvojeni članak

Podstanar ste i ne znate koja su vaša prava? Imate problema s najmodavcem? Ovo je ‘Priručnik za vas’

Cilj priručnika

Na taj se način želi doprinijeti ujednačavanju stručne i upravno-pravne prakse vezane uz spomenuta pitanja i time olakšati i ubrzati postupak izdavanja lokacijskih dozvola i povećanju pravne sigurnosti s tim u vezi, a što treba rezultirati unapređenjem i ubrzanjem svih poslovnih procesa vezanih uz gradnju predmetnih građevina koje su prijeko potrebni uvjet za razvoj cjelokupnog gospodarstva.

Izgradnja ovih infrastrukturnih građevina, kao i priprema za to potrebne dokumentacije, financira se često sredstvima Europske Unije, a što predstavlja dodatnu obvezu za kvalitetnu pripremu i izvjesnu realizaciju projekata gradnje tih građevina. Stoga je cilj ovoga Priručnika i podizanje efikasnosti korištenja sredstava Europske Unije te doprinos u stvaranju uvjeta za poštivanje pravila za trošenje tih sredstava. Priručnik možete preuzeti ovdje.

Copy link
Powered by Social Snap