Pretraga

Potiče se razvoj komunalnog standarda: Objavljen javni poziv za sve zainteresirane gradove i općine

A- A+

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina, koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga.

kamion za smeće | foto: Unsplash | Ilustracija, Jack Blueberry

Zahtjev za sufinanciranje mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi i općine. Sufinancirat će se projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva:

  •   izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture
  • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave
  •  troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova
  • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja
Izdvojeni članak

U Dubrovniku predstavljen novi sustav gospodarenja otpadom: Miješani komunalni otpad će se naplaćivati prema predanoj količini

Najviši iznos sufinanciranja do 400.000 kuna

Projekti se mogu prijaviti do  1. lipnja 2022. godine dok je rok za provedbu aktivnosti na projektima koje se sufinanciraju do 31. prosinca 2022. godine. Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po JLS, može iznositi 400.000 kuna, odnosno 30 do 80 posto ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e.

Zahtjev za sufinanciranje na propisanom Obrascu prijave se dostavlja na adresu e-pošte: [email protected], a zahtjevu je potrebno priložiti i sljedeće:

  • Obrazac prijave cjelovito popunjen te ovjeren potpisom i pečatom,
  • isti obrazac u elektroničnom obliku (excel)
  •  presliku dijela proračuna JLS s označenom stavkom vlastitog udjela sufinanciranja ili izjavu o osiguranju vlastitih sredstava ovjerenu potpisom i pečatom odgovorne osobe
  • Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, ovjerenu potpisom i pečatom odgovorne osobe

Podnositelj može podnijeti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje prihvatljivih projekata, a svi potrebni obrasci, kao i više informacija o ovoj temi, dostupni su ovdje.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap