Pretraga

Poziv za dodjelu sredstava iz Fonda solidarnosti EU za privremeni smještaj

A- A+

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 1. travnja 2021. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije” iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije.

Foto: Pexels

Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja stanovništva čije su nekretnine stradale u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije a na poziv se mogu prijaviti tijela državne uprave te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljiva aktivnost koja se može financirati u okviru ovog Poziva je pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom od 22. ožujka 2020. godine.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 53.300.000,00 kuna. Poziv se provodi kao otvoreni postupak, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je do isteka osiguranih sredstava, odnosno do 31.12.2021. godine do 10:00 sati, ovisno o tome što prije nastupi.

Poziv se obustavlja najkasnije u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne najviše 200% raspoložive alokacije bespovratnih sredstava Poziva.

Gdje podnijeti prijedlog?

Projektni prijedlog podnosi se Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte ili osobno predajom u pisarnicu tijela na adresu:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Republike Austrije 20
10000 Zagreb

Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećim poveznicama: https://mgipu.gov.hr/vijesti/11699 i www.strukturnifondovi.hr.

Podsjetimo, Republici Hrvatskoj je iz Europskog fonda solidarnosti krajem 2020. godine odobreno 683 milijuna eura za saniranje posljedica zagrebačkog potresa od 22. ožujka 2020. godine, za koja su resorna ministarstva i Grad Zagreb raspisali javne pozive i to za obnovu javnih zgrada iz područja obrazovanja, kulturne baštine, prometne infrastrukture i zdravstva, te za potrebe osiguranja privremenog smještaja, a sredstva povlače izravno i Grad Zagreb i susjedne županije. Svi dosad objavljeni pozivi kao i informacije o njima dostupne su javno putem web stranice Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine: https://bit.ly/3cbQ2ra kao i na web stranicama tijela koja provode pozive. Nakon petrinjskih potresa Hrvatska je podnijela novu prijavu kojom je zatražila isplatu dodatnih 319,19 milijuna eura iz istog fonda za sanaciju svih područja pogođenih potresom koji uključuju i Sisačko-moslavačku županiju i Karlovačku županiju.

Financiranje najamnine građanima čije su nekretnine stradale u potresima

Sa svrhom zbrinjavanja građana čije su nekretnine stradale u potresu Ministarstvo je objavilo Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Javni je poziv raspisan temeljem Odluke Vlade RH od 18. veljače 2021.  a prijave su se zaprimale od 12. ožujka 2021. godine do 11. svibnja 2021. godine.

Po predmetnom je pozivu zaprimljeno 239 zahtjeva te su do 31. svibnja 2021. godine donesena 164 rješenja, od čega 150 pozitivno i 14 negativnih.

Spomenimo ovdje i kako su temeljem Javnog poziva za financiranje najamnine za stambeno zbrinavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, kojeg je raspisalo tadašnje Ministarstvo državne imovine u svibnju 2020. godine, zaprimljena 462 zahtjeva, od čega su donesena 273 pozitivna rješenja. Mjesečnom isplatom najamnine za zamjenski stan obuhvaćeno je 747 osoba.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je za financiranje najamnina u periodu do 20. svibnja 2021. isplatilo iznos od 13,6 milijuna kuna, od čega 9,4 milijuna kuna za sufinanciranje najma građanima i kućanstvima te 4,26 milijuna kuna za financiranje troškova smještaja u Hostelu Arena.

Copy link
Powered by Social Snap