Pretraga

Poziv za dodjelu sredstava iz Fonda solidarnosti EU za obnovu prirodnih zona

A- A+

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Provedba mjera neposredne obnove potresom pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije” iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije.

Foto: Unsplash

U okviru ovog Poziva definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Svrha poziva je obnavljanje prirodnih područja pogođenih potresom od 22. ožujka 2020. godine kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, a i moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 6.433.480,00 kuna. Poziv se provodi kao otvoreni postupak, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je do isteka osiguranih sredstava, odnosno do 31.12.2021. godine, ovisno o tome što prije nastupi.

Izdvojeni članak

Ministarstvo objavilo poziv za dodjelu sredstava iz Fonda solidarnosti EU za privremeni smještaj

Gdje se prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji su tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska, a koja su pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su hitne mjere sanacije, provedba istražnih radova i priprema projektno-tehničke dokumentacije, izvedba radova te upravljanje projektom i administracija.

Projektni prijedlog podnosi se Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte ili osobno predajom u pisarnicu tijela na adresu:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Republike Austrije 20
10000 Zagreb

Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećim poveznicama: https://mgipu.gov.hr/vijesti/11934 i https://strukturnifondovi.hr.

Copy link
Powered by Social Snap