Pretraga

Poznat početak radova na restauraciji Orlandovog stupa: Angažirani i međunarodni stručnjaci

A- A+

Kreće se u obnovu Orlandovog stupa u Dubrovniku, a sada je i službeno završen statički monitoring. Nakon svih analiza, zaključeno je kako spomenik ostaje na lokaciji. Konzervatorsko-restauratorski radovi izvest će se 2023. godine.

Obnova Orlandovog stupa, foto: Grad Dubrovnik

Nakon što je Grad Dubrovnik, u suradnji s Ministarstvom kulture i medija RH, angažirao Hrvatski restauratorski zavod, ali i međunarodne stručnjake čiji je osnovni zadatak bio utvrditi hoće li se zbog zaštite spomenik izmjestiti ili će se restaurirati na samoj lokaciji, službeno je i završen statički monitoring na Orlandovom stupu, koji se provodio od lipnja 2019. godine.

Nakon svih provedenih analiza utvrđeno je kako spomenik ostaje na lokaciji te su uslijedila istraživanja kojima su se definirale potrebne sanacije. Konzervatorsko-restauratorski radovi izvest će se 2023. godine, a njihova dinamika bit će najavljena početkom godine, nakon analize svih podataka od strane stručnog tima za određivanje pristupa problematici postojećih oštećenja na Orlandovom stupu.

Izdvojeni članak

Dubrovačka baština: Počela sanacija Orlandovog stupa pod budnim okom restauratora

Zahvat će uključiti radove sanacije oštećenja i zapunjavanja pukotina s ciljem površinske stabilizacije kamena i zaštite reljefa. Zbog planiranih radova oko Orlanda će i dalje ostati skela. Analiza podataka statičkog monitoringa pokazala je da se pukotine šire od ožujka do rujna, a potom slijedi faza mirovanja.

Točnije, rad pukotina odgovara ambijentalnim temperaturnim promjenama, a one se ne vraćaju na početno nulto stanje izmjereno prilikom početka monitoringa. Očekuju se još rezultati nedavno obavljenog ultrazvučnog mjerenja pukotina, koji će dati podatke o njihovoj međusobnoj povezanosti i dubini.

Copy link
Powered by Social Snap