Pretraga

Stupio na snagu projektantski rječnik, nema više dvojbi oko lođa, građevinskih pravaca i kosih terena

A- A+

S prvim danom 2024. godine na snagu je stupio Pravilnik o prostornim planovima koji, između ostalog, obuhvaća definicije raznih termina koji su dio projektantske svakodnevice. Struka pozdravlja ovu novinu, uz nadu da će nove standardizirane definicije konačno uvesti reda u izradu prostornih planova kako bi se izbjeglo različno tumačenje pojmova.

TEHNIČKI PROPISI U
GRADITELJSTVU | foto: Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Što je ‘podrum’, a što ‘suteren’ ili koja je razlika između ‘balkona’ i ‘lođe’, samo su neke od nedoumica s kojima se susreću projektanti u svakodnevnom radu. I to ne iz vlastitog neznanja, već zbog činjenica da se tzv. projektantski rječnik u ovom kontekstu često pravilno ne koristi prilikom definiranja prostornih planova. Struka se nada da će tomu stati na kraj na novi Pravilnik o prostornim planovima.

Pravilnik je usvojen krajem 2023., a stupio je na snagu 1. siječnja 2024. godine., te se njime propisuje pojmovnik prostornog uređenja, sadržaj namjena, način propisivanja uvjeta provedbe zahvata u prostoru. Također i sadržaj prostornih planova, prostorni pokazatelji, prostorni standardi, mjerila kartografskih prikaza prostornih planova, standard elaborata prostornih planova i elektronički standard prostornih planova.

Izdvojeni članak

Sve veća potražnja za projektantima i instalaterima solarnih elektrana: Evo kako do posla

Pravilnik se primjenjuje u postupku izrade i donošenja svih vrsta prostornih planova određenih zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, te u postupcima izrade i donošenja izmjene i dopune prostornih planova. Također, pravilnik se primjenjuje i na postupke transformacije prostornih planova.

Ovaj važan propis od kojega se očekuje uvođenje rada u korištenje građevinskih pojmova sadrži definicije za 43 osnovna pojma poput ‘građevinskog pravca’ i ‘regulacijske linije’. Također, tu su i jasna objašnjenja za pojmove vezane uz građevine, klasifikaciju cesta, luka, prostornih zona, naselja, zelenih površina.

Pravilnik sadrži i pojmove koji su usko vezani uz jasno definiranje namjene građevine. Tu su i definicije koje se odnose na etažiranje, te tumačenja pojmova vezanih uz smještaj zgrade prema građevinskoj čestici i generalne prostorne pokazatelje.

Pogledjate ovdje popis zakona i pravilnika za projektante stambenih zgrada.

Copy link
Powered by Social Snap