Pretraga

Uz Popravi.to prijavi problem u svom gradu!

A- A+

Popravi.to, servisni portal za prijavu komunalnih problema nadležnim službama nastao je u suradnji Gong-a i Code for Croatia, a cilj mu je olakšati prijavljivanje problema i štete na javnim površinama i infrastrukturi. Omogućava prijavljivanje problema u svakom gradu, općini, ili bilo gdje na području Hrvatske.

popravi.to | izvor: Gong

Besplatni alat Popravi.to nastao je u suradnji Code for Croatia i Gonga, a cilj mu je omogućiti lakše prijavljivanje problema i štete na javnim površinama i infrastrukturi u svakom gradu, općini, ili bilo gdje na području Hrvatske. Ideja iza Popravi.to je ta da građani više ne moraju istraživati kome uputiti prijavu o rupi na kolniku ili nogostupu, uličnoj rasvjeti koja ne radi, oštećenoj klupi ili nepropisnom odlagalištu otpada, već da mogu problem jednostavno opisati, označiti njegovu lokaciju na karti i fotografirati problem. Popravi.to će potom prijavljeni problem na temelju prikupljenih podataka poslati na pravu adresu.

popravi.to | izvor: Gong

Ovisno o postavkama koje odabere prijavitelj/ica prijava može biti vidljiva svima, čime Popravi.to nastoji omogućiti nadgledanje lokalnih vlasti, ali i  praćenje učinkovitosti rada lokalnih komunalnih poduzeća te usporedba s drugim gradovima i mjestima.

Voditelj projekta Popravi.to, Miroslav Schlossberg napominje kako je glavna svrha portala olakšati komunikaciju građanki i građana s nadležnim tijelima javne vlasti i otvoriti prostor za suradnju u rješavanju problema zajednice – “Računamo na to da će lokalna samouprava prepoznati Popravi.to kao servis koji im olakšava detektiranje i lociranje problema i štete, te da će cijeniti doprinos građana koji ih prijavljuju. Očekujemo da će surađivati u kontekstu izvršavanja svojih dužnosti i odgovornosti – odgovarati na prijavljene probleme, popravljati odnosno dati nalog za popravak nadležnim trgovačkim društvima”.

Popravi.to | izvor: Gong

Uz veću i lakšu participaciju građana, cilj platforme je i rasteretiti lokalnu samoupravu na način da nadležna tijela prestanu primati višekratne prijave istog problema. Popravi.to je besplatno dostupna platforma nastala na 10-mjesečnom volonterskom radu ekipe iz Code for Croatia, uz podršku Gonga. Detaljnije informacije o funkcioniranju Popravi.to možete pogledati u videu.

 

 

 

Uz Popravi.to prijavi problem u svom gradu!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap