Pretraga

Velik projekt u Vukovaru: Gradi se pristanište na Dunavu vrijedno skoro 10 milijuna kuna

A- A+

Nakon što je Vlada dala suglasnost, kreće se u veliki novi projekt u Vukovaru – izgradnju pristaništa u Batini. U pitanju je projekt Lučke uprave Vukovar vrijedan 9,9 milijuna kuna. Radovi bi trebali biti gotovi unutar 10 mjeseci nakon početka istih.

Vukovarski vodotoranj

Vukovarski vodotoranj | Foto: koordinacija.hr

Sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude odabrana je ponuda Zajednice ponuditelja koju čine Hidrogradnja d.o.o., Osijek, MARINETEK ADRIATIC d.o.o., Šibenik i GRASA d.o.o., Zagreb.

Ugovorom je utvrđena vrijednost radova u ukupnom iznosu od 7,9 milijuna kuna (bez PDV-a), odnosno 9,9 milijuna kuna (s PDV-om), dok je rok za izvođenje radova 10 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

Izdvojeni članak

Nije sve tako crno: U Vukovaru se kroz zadnje dvije godine pokrenuo niz projekata

Predviđena lokacija pristaništa nalazi se na desnoj obali rijeke Dunav, u naselju Batina, nizvodno od putničkog pristaništa. Izgradnjom pristaništa osigurat će se ukupno 41 vez za čamce/brodice duljine do 6 metara te 10 vezova za čamce/brodice duljine do 10 metara, a pristanište će se sastojati od dva pontona – jedan na kojem će biti omogućeni vezovi i drugi koji će služiti za zaštitu od plutajućih naplavina.

Copy link
Powered by Social Snap