Pretraga

Vlada usvojila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju

A- A+

Vlada je usvojila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju. Prijedlog je usmjeren na digitalnu transformaciju poslovnih procesa, modernizaciju i povećanje učinkovitosti i kvalitete te transparentnosti administrativnih usluga u području prostornog uređenja.

Sjednica Vlade RH

Sjednica Vlade RH | MPGI

Donošenjem predloženog Zakona omogućit će se transformacija prostornih planova, odnosno proces prelaska važećih prostornih planova iz analognog u digitalni oblik (prostorni planovi nove generacije) te digitalna transformacija poslovnih procesa u području prostornog uređenja.

Drugim riječima, namjerava se doprinijeti racionalnijem upravljanju prostorom, boljem očuvanju prostora od eventualnih devastacija, poticanju investicija i unaprjeđenju prostornog uređenja te smanjenju administrativnog tereta kroz bržu, efikasniju izradu prostornih planova nove generacije.

Predloženim izmjenama i dopunama postojećeg zakona unaprijedit će se informatička obrada, digitalizacija i verifikacija dokumenata, podataka i procedura za pripremu, izradu i provedbu prostornih planova.

Izdvojeni članak

Strukovne institucije uputile otvoreno pismo predsjedniku Vlade na temu Zakona o prostornom uređenju

Unaprijedit će se i topološka obrada i provjera unesenih metapodataka u prostorne planove nove generacije kako bi oni ispravno i na propisan način bili učitani na državni oblak Centar dijeljenih usluga te tako bili dostupni svim korisnicima u Republici Hrvatskoj s ciljem unaprjeđenja pružanja elektroničkih javnih usluga i smanjenja opterećenja građanima, znanstvenoj i stručnoj zajednici, poslovnim subjektima te investitorima.

Predmetnim Zakonom uređuju se sljedeća osnovna pitanja:

 • usklađenje Zakona o prostornom uređenju s Odlukom Hrvatskog sabora o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske,
 • planiranje morskog područja
 • transformacija prostornih planova tj. proces prelaska važećih prostornih planova iz analognog u digitalni oblik i vođenje postupka izrade i donošenja prostornog plana u elektroničkom sustavu ‘ePlanovi’
 • osiguravanje pretpostavki energetske neovisnosti Republike Hrvatske određivanjem površina za izgradnju sunčanih odnosno agrosunčanih elektrana
 • donošenje Državnog plana prostornog razvoja za pojedinačne građevine i zahvate
 • omogućavanje zahvata istraživanja ugljikovodika i geotermalne vode te skladištenja ugljikovodika na prostorima kopnenog područja Republike Hrvatske na kojima za to ne postoje zapreke u prostornom planu
 • omogućavanje uvođenja alternativnih goriva u postojeće elektrane/energane
 • obveza dostavljanja dokaza pravnog interesa za izdavanje lokacijske dozvole za građevine i zahvate državnog značaja
 • preciznije i jasnije određivanje rokova važenja lokacijske dozvole
 • osiguranje i prilagodba hrvatskoga zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
  Izdvojeni članak

  Nova Odluka Vlade: Mijenjaju se kriteriji za kupnju stana radi stambenog zbrinjavanja povratnika

Također, imajući u vidu navedena pitanja koja se uređuju predloženim Zakonom očekuje se da će se njegovim donošenjem otkloniti uočeni nedostaci u provedbi Zakona o prostornom uređenju, a što će omogućiti ostvarenje ravnomjernog prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim i društvenim okolnostima, modernizaciju i povećanje učinkovitosti i kvalitete te transparentnosti postupaka iz područja prostornog uređenja.

Prijedlog zakona upućen je sa sjednice Vlade u saborsku proceduru donošenja. Donosimo i čitav tekst prijedloga.

Copy link
Powered by Social Snap