Pretraga

Zapušteni talijanski bunkeri ponovno se stavljaju u funkciju: Revitalizacija zapuštene baštine jadranskog krajolika

A- A+

Kroz projekt EU Revival talijanski bunkeri u Rijeci otkrivaju se široj javnosti. U projektu revitalizacije i ponovnog stavljanja u funkciju zapuštene baštine, među kojom su i talijanski bunkeri, sudjeluju partneri iz Rijeke, Zadra i Splita.

Bunker Katarina B | foto: projectrevival.eu

Projektom se u Rijeci i Zadru u funkciju namjeravaju staviti talijanski bunkeri, a u Splitu revitalizirati Poljoprivrednu zadrugu Kaštela COOP i autohtonu vinsku sortu kaštelanski crljenak.

Cilj projekta Revival je revitalizirati  i ponovno staviti u upotrebu zapuštenu baštinu jadranskog krajolika te lokalnom stanovništvu i turistima, na siguran način, učiniti dostupnim trenutno zapuštene građevine, vojne utvrde i bunkere koji predstavljaju važan oblik kulturne baštine sa značajnim ekonomskim, turističkim i kulturnim potencijalom.

Projekt revitalizacija traje već dvije godine, no u proteklom je periodu usporen zbog pandemije koronavirusa.

Od istraživanja entuzijasta do velikog projekta

Kao svoj dio projekta u Gradu Rijeci odabrali su Alpski bedem, sustav talijanskih vojnih fortifikacija koje su u Rijeci bile predmetom istraživanja entuzijasta.

– Istražitelji vojne povijesti povremeno su istraživali te dijelove i objavljivali, ali ipak se ne može reći da je to bilo na onoj razini sustavnosti kakav bi on trebao biti da se s tim fenomenom kasnije uhvatiti u koštac u smislu njegove valorizacije, prezentacije i obilovanja konkretnih projekata s kojima ćemo se prijavljivati na izvore financiranju koji bi nam mogli stajati na raspolaganju kako bismo njih prezentirali i aktivirali, navodi Srđan Škunca, pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke.

Bunker Katarina B | foto: projectrevival.eu

Prvi koraci projekta obuhvaćali su dokumentiranje, stručno i znanstveno vrednovanje i istraživanje fortifikacija. Alpski bedem čini velik broj objekata, od kojih je jedan već stavljen u funkciju kao Astronomski centar Rijeka, a u sklopu projekta Revival Rijeka će prezentirati bunker Katarina B.

Izdvojeni članak

Napušteni bunkeri ponovno se aktiviraju: Rekonstrukcija će se izvoditi prema planu tima arhitekata NFO

– Riječ je o vojnoj utvrdi koja je smještena istočno od Centra za rehabilitaciju na Pulcu. Riječ je o izuzeto kvalitetno sačuvanoj utvrdi, koja ima vrlo atraktivan podzemni i nadzemni dio i koji je dobar reprezentant ovog složenog fortifikacijskog sustava koji se naravno ne može u cijelosti prezentirati, ali ova lokacija koju smo izabrali bi trebala biti danas-sutra i lokacija koja bi trebala poslužiti kao interpretacijski centar upravo ovog segmenta vojne baštine na području rijeke. Naš cilj je stvoriti dokumentacijske i svaku druge osnove, kako bi mogli u sljedećem financijskom razdoblju EU fondova privući sredstva za stvaranje interpretacijskog centra vojne baštine, dodaje Škunca.

Bunker Katarina B | foto: projectrevival.eu

Virtualna šetnja bunkerom

Antonija Mlikota, predstavnica Sveučilišta u Zadru, prezentirala je Digitalni dokumentacijski centar izgubljene baštine. Stranica sadrži tri najvažnija segmenta – popis lokacija, zemljovid s lokacijama i video galerije. Posjetitelji mogu pristupiti svakom mjestu i saznati glavne informacije poput tipologije, godine izgradnje, izvornog imena, stila gradnje, arhitekta i vlasnika, dok nakon toga slijede i temeljita objašnjenja tipologije i stila, arhitektonskog opisa, povijesnog i urbanog konteksta, te potencijala stvaranja nove turističke ponude.

Bunker Katarina B | foto: projectrevival.eu

Bunker Katarina B svi zainteresirani mogu već sada istražiti kroz interaktivnu virtualnu šetnju i dodatne sadržaje koji pobliže objašnjavaju povijest ove utvrde.

Projekt se realizira u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.825.035,00 eura, bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 136.127,50 eura, a preostala sredstva osiguravaju partneri projekta.

Bunker Katarina B | foto: projectrevival.eu

Nositelj projekta je talijanski Grad Forli, uz partnere Grad Campobasso, Grad Cesenatico, Grad Pesaro, Grad Rijeka, Grad Zadar, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije i Sveučilište u Zadru.

Zapušteni talijanski bunkeri ponovno se stavljaju u funkciju: Revitalizacija zapuštene baštine jadranskog krajolika
Share via
Copy link
Powered by Social Snap