Pretraga

Evo što je do sada poduzeto na potresom pogođenim područjima na Banovini

A- A+

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je poduzelo niz aktivnosti u suradnji sa drugim tijelima radi zaštite života i zdravlja ljudi na pogođenom području. U nastavku donosimo pregled aktivnosti resora.

Sisak nakon potresa

Sisak nakon potresa; foto: Andrej Kauzlarić | baustela.hr

Obnova zgrada oštećenih potresom

Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije i Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, uklanjanje oštećenih zgrada, odnosno njihova obnova te gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom provodi se na temelju Odluka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima uz pripadajući dokumentaciju.

Izdvojeni članak

Lokalni izbori i obnova: U potresu stradalo 51 biračko mjesto, Vlada predstavila e-Obnovu

Kako do obnove?

Na području na kojem je proglašena katastrofa Država će u cijelosti financirati obnovu one nekretnine u kojoj stanuju vlasnik ili njegovi srodnici.

Osobe koje su 28. i 29. prosinca 2020. bile vlasnici i suvlasnici zgrada koje su oštećene u potresu na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije, uz određene uvjete, mogu ostvariti sljedeća prava:

 • obnova postojeće potresom oštećene zgrade (višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće)
 • uklanjanje zgrade (višestambene, stambeno-poslovne, poslovne) i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća
 • gradnju zamjenskih obiteljskih kuća umjesto potresom uništenih postojećih obiteljskih kuća
 • novčanu pomoć:
  • za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće (nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak stubišta, popravak dizala)
  • za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće
  • umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

Obrasci zahtjeva za obnovu i dodjelu novčane pomoći dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva.

Od 20. veljače 2021. godine građanima na terenu u popunjavanju obrazaca, pomažu i dva mobilna tima Ministarstva. Lokacije timova mogu se svakodnevno dobiti na: https://potresinfo.gov.hr/ 

U funkciji su i izmješteni uredi Ministarstva na sljedećim lokacijama:

 • Sisak, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1 (zgrada FINA-e)
 • Petrinja, Trg Matice Hrvatske 18
 • Hrvatska Kostajnica, Vladimira Nazora 17
 • Glina, Trg bana Josipa Jelačića 2
 • Lekenik, Zagrebačka 77 A, bivša zgrada banke OTP

Službenici u uredima zaprimaju zahtjeve za obnovu te pomažu mještanima popunjavati obrasce i rješavati druga pitanja administrativne naravi.

Od četvrtka, 4. ožujka u funkciji je eObnova – digitalni sustav za podnošenje zahtjeva za obnovu. Na web-platformi dostupan je elektronički obrazac koji valja popuniti relevantnim podacima. Sustavu eObnova pristupa se putem sustava e-Građani; za ulaz u sustav preko NIAS-a dovoljna je vjerodajnica razine 3. Građani biraju koji obrazac će popuniti, ovisno o tomu traže li konstrukcijsku obnovu, potpuno uklanjanje građevine ili pak novčanu pomoć.

Izvješće o zaprimljenim zahtjevima za obnovu i novčanu pomoć

Do 9. ožujka 2021. godine iz Sisačko-moslavačke županije zaprimljena su ukupno 2.264 zahtjeva potresom oštećenih zgrada kojima se potražuje 4,78 mln kuna, od toga:

 • 5 zahtjeva za oslobođenje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske obiteljske kuće (Obrazac 1)
 • 1.121 zahtjeva za obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (Obrazac 2aObrazac 2bObrazac 2c)
 • 349 zahtjeva za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće (Obrazac 3)
 • 281 zahtjeva za gradnju zamjenske obiteljske kuće (Obrazac 4)
 • 461 zahtjeva za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće (Obrazac 5)
 • 36 zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (Obrazac 6)
 • 7 zahtjeva za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće (Obrazac 7)
 • 4 zahtjeva za novčanu pomoć za glavni projekt (Obrazac 8)

Sredstava za novčanu pomoć osiguravaju se Državnom proračunu.

Oslobađanje najamnine za državne nekretnine stradale u potresu

Obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu države, a oštećenih u potresu, biti će oslobođeni najmoprimci i korisnici s područja Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba. Odluku o tome donijela je Vlada dana 4. ožujka 2021. godine.

Najmoprimci i korisnici državnih nekretnina bit će oslobođeni plaćanja počevši od siječnja ove godine pa do ponovne mogućnosti korištenja poslovnih prostora i stanova oštećenih u potresu.

Obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu države, oslobođeni su najmoprimci, zakupoprimci i korisnici nekretnina koji imaju stupanj oštećenja neuporabljivo (oznake N1 i N2) te ne koriste prostor.

Za sada je od plaćanja počevši od siječnja ove godine pa do ponovne mogućnosti korištenja poslovnih prostora i stanova oštećenih u potresu oslobođeno 25 korisnika poslovnih prostora i 63 korisnika državnih stanova na upravljanju Društva.

U tijeku je natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu RH 1/21 te su, s obzirom na istaknutu potražnju, oglašeni i poslovni prostori u Petrinji i Vrginmostu koji nisu stradali u potresima, a nalaze se u zgradama novije gradnje. Početna je cijena određena prema kriteriju jedinice lokalne samouprave i iznosi već od 10 kn/m2, odnosno 12 kn/m2, a Gradu Petrinji poslan je dopis za razmatranje kriterija za zakup.

Izdvojeni članak

Video priča iz Strašnika: Kako je potres otvorio pitanja poslijeratne obnove

Sanacija državnih nekretnina

U Sisačko-moslavačkoj županiji pregledani su objekti sa 94 jedinice na upravljanju Društva Državne nekretnine, a u potresu je oštećeno 47 jedinica (stanova i poslovnih prostora koji su označeni žutom ili crvenom naljepnicom). Oštećene jedinice (ST i PP) koje su u portfelju Društva, osim onih navedenih za izradu elaborata u 100% vlasništvu RH, nalaze se u višestambenim zgradama, u kojima je RH jedan od suvlasnika te će se poduzimati potrebne aktivnosti.

Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom  i Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom, uklanjanje oštećenih zgrada koje su u portfelju društva Državne nekretnine d.o.o. i u 100% vlasništvu RH provodi se po odlukama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a nakon što Društvo pribavi izrađeni elaborat o ocjeni postojećeg stanja građevinske konstrukcije, ukoliko je po nalazima elaborata određeno uklanjanje (potpuno ili djelomično).

Za sada je izrađeno 5 elaborata za zgrade u Petrinji u kojim nalazima je određeno uklanjanje ili djelomično uklanjanje objekata. Nadalje, u postupku izrade je jedan elaborat za područje grada Karlovca (Zrinski trg 21/Šetalište Franje Tuđmana 11).

Na temelju odluka Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Stožera civilne zaštite u Petrinji su uklonjena/djelomično uklonjena dva objekta na adresama: Trg hrvatskih branitelja 2 i Trg Petra Preradovića 2.

Preostala je odluka nadležnog tijela o djelomičnom uklanjanju još dva objekta u Petrinji – Trg Franje Tuđmana 10/1 (zaštićeno kulturno dobro) i Ulica Vladimira Nazora 16 (ulična i dvorišna zgrada).

Istovremeno:

 • Bivše vojno skladište „Malinova“ dodijeljeno je na uporabu bez naknade Gradu Petrinji za potrebe uspostavljanja i djelovanje prihvatnog i distribucijskog centra za građevinski materijal te sustav civilne zaštite Grada Petrinje
 • Izdane suglasnosti: Gradu Sisku za postavljanje kućica i kontejnera u k.o. Novi Sisak i Sisak Stari, Gradu Glini za  privremeno deponiranje otpadnog materijala – šute u k.o. Glina i Gradu Petrinji za privremeno skladište građevnog materijala/otpada od rušenja u k.o. Kraljevčani
 • Ministarstvo je donijelo Odluku o davanju na uporabu nekretnine u vlasništvu RH Gradu Petrinju radi postavljanja dva specijalna šatora koji će služiti kao male montažne sportske dvorane i dva sanitarna kontejnera za potrebe sportaša

Državna geodetska uprava je na područjima pogođenim potresom obavila precizna kontrolna satelitska (GNSS) mjerenja koja su poslužila za određivanje pomaka tla.

U izradi tipskih rješenja sudjeluje akademska zajednica

Ministar Horvat održao je niz sastanaka s predstavnicima akademske zajednice i resornih komora. Nastavak je to otvorenog dijaloga kojeg Vlada vodi s predstavnicima struke kako bi se što prije pronašla adekvatna rješenja koja će se koristiti prilikom organizirane obnove na potresom pogođenom području.

Dana 4. ožujka  2021. godine u Hrvatskoj udruzi poslodavaca održan je sastanak ministra Horvata sa predstavnicima industrije građevinskog materijala vezano na modalitete izgradnje zamjenskih kuća na području Banovine.

Na sastanku održanom 15. veljače 2021. godine predstavljeno je preliminarno izvješće Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta vezano za sigurnost građenja na području Sisačko-moslavačke županije, koje će biti i podloga za geotehničke istražne radove te naposljetku i gradnju i obnovu na potresom razrušenim područjima.

Za područje Siska, Petrinje i Gline određene su tzv. zelene zone gdje se mogu obnavljati i graditi zamjenske kuće, s obzirom da su se nakon potresa pojavile urušene vrtače i klizišta. Na temelju geofizičkih radova, određena su i područja sigurne gradnje i obnove za mjesta Mečenčani i Borojevići, dok su, s druge strane, s obzirom na urušene vrtače, izdvojena nesigurna područja.

Sljedeće faze se odnose na to da se te “zelene zone” gradnje na kartama u sljedećim tjednima, s pritokom i obradom novih podataka, proširuju, jer još nisu obrađena sva područja. To će ujedno biti i podloga građevinskoj struci da može nastaviti s geotehničkim istražnim radovima te obnovom i gradnjom.

Nakon što su predstavljene prve karte geologa vezane za sigurnost građenja, Građevinski fakultet ima zadatak pripremiti geotehničke istražne radove, a u nekoliko općina u Sisačko-moslavačkoj županiji ta je priprema već pokrenuta.

Usporedo se rade i proračuni stambenih kuća za tipska rješenja.

Sredstva za obnovu

Vlada je donijela prve odluke o sredstvima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije u ukupnom iznosu od 120 milijuna kuna. Od spomenutih sredstava 100 milijuna kuna osigurano je za Sisačko-moslavačku županiju, 10 milijuna kuna za Zagrebačku županiju, dok se po zaduženju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji iz sredstava Fonda doznačuje po 5 milijuna kuna.

31. prosinca 2020. održana su dva sastanka s predstavnicima županija, jedan sa županom Kožićem po pitanju raspodjele sredstava u Zagrebačkoj županiji te drugi sa županom Žinićem po pitanju raspodjele sredstava u Sisačko-moslavačkoj županiji, a na sastancima su i potpisane odluke o raspodjeli sredstava.

Financijska pomoć može se koristiti za nužnu privremenu zaštitu zgrade, pridržavanja opasnih dijelova zgrade koji mogu ugroziti život ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak dizala, stubišta ili krovišta, troškove sanacije šteta na gospodarskim objektima, kupnju i zamjenu bojlera, nabavku i ugradnju plinskih i električnih grijalica. Također mogu se pokriti troškovi nabavke neophodnog materijala i radova za sanaciju, sanacije nerazvrstanih cesta oštećenih potresom, troškovi vodoopskrbe, kanalizacijske i elektrodistributivne mreže oštećene potresom troškovi za potrebe privremenog smještaja građana za ishođenje statičke dokumentacije i ishođenje elaborata za obnovu i projekata sanacije objekata. Županija, gradovi i općine osiguravaju usmjeravanje i namjensko korištenje tih sredstava stoga se za sve dodatne informacije stanovnici trebaju obratiti općini odnosno gradu na području na kojem se oštećena nekretnina nalazi.

Dodatno, radi se na izradi Brze procjene štete i potreba za područja pogođena potresom iz prosinca 2020. godine, koja će poslužiti za podnošenje zahtjeva Republike Hrvatske za  sredstva financijske pomoći za obnovu iz Fonda solidarnosti Europske unije, ali i drugih izvora financiranja.

U  izradi je Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2023. (NPOO) sastavni dio kojeg je poglavlje o financiranju obnove zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

Uspostavljen je mrežni geoinformacijski sustav „Potres“ koji je razvio Geološko-rudarsko-naftni fakultet u suradnji s Državnom geodetskom upravom i SDURDD-om. Sustav služi Stožeru CZ za praćenje stanja na terenu.

U tijeku je i priprema dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave za tvrtke koje će sudjelovati u procesu uklanjanja oštećenih zgrada. U pripremi je i dokumentacija za pokretanje postupka javne nabave za projektante (koji će izrađivati elaborate postojećeg stanja).

Dodatne informacije:

Copy link
Powered by Social Snap