Pretraga

Novi vlasnik zaštićenog objekta u strogom centru grada dat će mu novu namjenu

A- A+

Proces revitalizacija gradske jezgre Gospića nikada nije bio izgledniji. Obnavljat će se zgrada nekadašnjeg ‘Sindikata’, spomenika kulture pod zakonskom zaštitom u samom gradskom centru. Vlasnik zgrade postala je Ličko-senjska županija, dobivši ovaj povijesni objekt na korištenje od resornog ministarstva. Zgrada će tako ponovno biti u funkciji, a za realizaciju projekta verificirano je 50 tisuća eura.

Restauracija zgrade bivšeg 'Sindikata' u Gospiću2

Restauracija zgrade bivšeg ‘Sindikata’ u Gospiću | Foto: Ličko – senjska županija

Sveobuhvatnom rekonstrukcijom zgrade bivšeg ‘Sindikata’, uljepšat će se vizura povijesnog središta grada Gospića. Odlučeno je da će se u obnovu zgrade krenuti nakon što ju je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dalo na korištenje Ličko – senjskoj županiji sredinom prošle godine.

Osim toga, nakon što se na zgradi provede renovacija, krajnji cilj je da ona bude privedena namjeni. Prvi korak već je učinjen jer je stručnjacima omogućen pristup početnim ispitivanjima. Temeljem alokacije na Program zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima je u svrhu izrade projektno – tehničke dokumentacije odobren iznos od 50 tisuća eura. Izradit će ga Ministarstvo kulture i medija.

Iz Ličko – senjske županije naglašavaju da je trenutno na snazi prva faza radova. Predviđeno je da će se izraditi elaborat istraživanja građe i tla zgrade. Na temelju elaborata donijet će se procjena o načinu na koji će se pristupiti zaštiti i obnovi ovog zaštićenog kulturnog dobra Hrvatske.

Izdvojeni članak

Obnova zaštićenih pročelja u ovom gradu nije samo teret suvlasnika

Zatim će uslijediti radovi na zaštiti i uklanjanju postojeće žbuke s pročelja zgrade. Predmetni radovi tek su početak iznimno zahtjevnog postupka obnove, kako ističu u Županiji. Stoga će kvalitetna daljnja suradnja s resornim ministarstvom, Vladom Republike Hrvatske i konzervatorskom strukom biti ključna.

Pogledajte ovdje za koje su sve velike projekte ugovorena financiranja u sklopu infrastrukturnog razvoja Like.

Copy link
Powered by Social Snap