Pretraga

[VIDEO] Pogledajte kako bi u Sisačko-moslavačkoj županiji mogla izgledati kuća otporna na potres

A- A+

Odbor za arhitekturu i građevinarstvo UGP izradio je projekt UGP kuće. S gradnjom za jednu obitelj bez doma, počinju čim vremenske prilike to dopuste, a očekuju da bi već kroz nekoliko mjeseci trebala biti useljiva.

Foto: Glas poduzetnika

Iz udruge Glas poduzetnika otkrili su da se obnova u Sisačko-moslavačkoj županiji treba odviti u dvije faze.

– Kao što smo već govorili, prva faza je stambeno zbrinjavanje ljudi, a druga faza je oživljavanje ekonomije i osiguravanje prostora za rad. Okupili smo partnere i donatore te osmislili kvalitetna rješenja koja mogu pomoći da se obnova dogodi u što kraćem roku. Naime, glavni cilj nam je osigurati da se ne dogodi odlazak stanovništva te da na kvalitetan način revitaliziramo regiju.

Zbog toga, Odbor za arhitekturu i graditeljstvo UGP-a ponudio je prvo rješenje – UGP kuću, tipsku kuću, otpornu na potres koja može biti brzo useljiva, kazali su.

Isprojektirana u tjedan dana

Od pokretanja akcije “Poduzetnici za Sisačko-moslavačku županiju” razmišljali su kako i kome donirati sredstva, a vodili su se s dvije ideje.

– Kao prvo, željeli smo pomoći odmah, pa smo zbog toga donijeli odluku o kupnji 20 stambenih kontejnera. Na taj način, željeli smo osigurati da ljudi imaju krov nad glavom, dok čekaju obnovu svojih kuća. Nakon toga, donijeli smo odluku o projektiranju i izgradnji UGP kuće. Samo tjedan dana nakon odluke o izradi, UGP kuća je isprojektirana, razrađena i prezentira se javnosti, otkrili su iz udruge Glas Poduzetnika.

Foto: Glas poduzetnika

Projektanti, okupljeni unutar Odbora za arhitekturu i graditeljstvo UGP-a, izradili su svu potrebnu dokumentaciju, projekt i troškovnike, a mnogi članovi će, navode, donirali materijal potreban za gradnju.

Foto: Glas poduzetnika

Osnovne smjernice pri projektiranju UGP kuće je da arhitektura nije invazivna, da prirodno sjedne u ruralni, suburbani, pa čak i u urbani ambijent Banije i Moslavine. Kuća je projektirana, da može biti samostojeća i uz manje preinake prislonjena na među. Također, da ima mogućnost gradnje prizemnog dijela, a kasnijeg proširenja na prostor potkrovlja.

Osim toga, kuća je projektirana tako da je jednostavno prilagodljiva gotovo svim konstruktivnim sistemima, tako da pozivam donatore materijala i konstruktivnih sustava na sudjelovanje u ovoj humanitarnoj akciji, rekao je Mislav Bašić, koordinator Odbora za arhitekturu i graditeljstvo udruge Glas poduzetnika.

Dom za nove generacije

Postojalo je nekoliko kriterija u projektiranju UGP kuće. Radi se o modernoj i funkcionalnoj arhitekturi, otpornoj na potrese, a kuća je prilagođena gradskom i ruralnom načinu života. Osim toga, kuća je napravljena da bude prilagodljiva proširenju obitelji i životu tri generacije pod istim krovom.

Projektirana je za minimalno četiri člana kućanstva, a iako je u pogođenom području mnogo osoba starije životne dobi, kažu kako su zaključili, da je dugoročno bolje izgraditi dom u koji jednog dana može useliti obitelj s djecom, a to je demografski aspekt ovog projekta.

Foto: Glas poduzetnika

– Gradnju UGP kuće započinjemo čim vremenske prilike to dopuste. Planiramo da će u samo mjesec dana konture kuće biti gotove, najavili su iz udruge.

Stigla i podrška države

Održan je i sastanak vezan uz početak gradnje “Centra novog života” na kojemu su sudjelovali predstavnici Stožera Vlade Republike Hrvatske za sanaciju nakon potresa, predstavnici Grada Petrinje na čelu s gradonačelnikom Dumbovićem te predstavnici UGP-a i Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.

Tema je bila sufinanciranja projekta kako bi se ubrzala obnova pogođenog područja i poticanje ekonomske aktivnosti.

– Ističemo da je projekt udruge Glas poduzetnika i Grada Petrinje naišao na odobravanje od strane Stožera. Naime, na sastanku je dogovoreno da će država sufinancirati izgradnju privremenog poduzetničkog centra. Drago nam je što se država odlučila uključiti u ovaj hvalevrijedan projekt od kojeg će profitirati mnogobrojni poduzetnici, obrtnici i građani Sisačko-moslavačke županije. Također, zadovoljni smo danas imali kvalitetne sugovornike koji su zainteresirani i koji žele pomoći u realizaciji, komentirali su iz Glasa poduzetnika nakon sastanka.

Smatraju da će ovaj projekt pokazati da postoji mogućnost da javni i privatni sektor surađuju.

– Sa sastanka smo ponovo izašli s ogromnom količinom pozitivne energije, pa je doslovno pitanje sata kada se kreće s drugom fazom radova na “Centru novog života.”  Iznimno sam zadovoljan reakcijom Stožera i konstruktivnim sugestijama vezanim uz projekt “Centra novog života.” Današnji sastanak pokazao je kako javni i privatni sektor mogu i moraju ići zajedno, a vjerujem da ovo može biti začetak novih projekata u korist naših građana, rekao je Mislav Bašić, koordinator Odbora za graditeljstvo i arhitekturu UGP-a.

UGP se nada da će se projekt realizirati u što kraćem roku te da će postati primjer suradnje javnog i privatnog sektora. Građani, poduzetnici, obrtnici i zaposlenici iz Sisačko-moslavačke županije zaslužuju da svi zajedno radimo na tome da se njihov kraj što prije oporavi te da spriječimo na ovaj način nova iseljavanja.

Copy link
Powered by Social Snap