Pretraga

[VIDEO] Pogledajte kako bi u Sisačko-moslavačkoj županiji mogla izgledati kuća otporna na potres

A- A+

Odbor za arhitekturu i građevinarstvo UGP izradio je projekt UGP kuće. S gradnjom za jednu obitelj bez doma, počinju čim vremenske prilike to dopuste, a očekuju da bi već kroz nekoliko mjeseci trebala biti useljiva.

Foto: Glas poduzetnika

Iz udruge Glas poduzetnika otkrili su da se obnova u Sisačko-moslavačkoj županiji treba odviti u dvije faze.

– Kao što smo već govorili, prva faza je stambeno zbrinjavanje ljudi, a druga faza je oživljavanje ekonomije i osiguravanje prostora za rad. Okupili smo partnere i donatore te osmislili kvalitetna rješenja koja mogu pomoći da se obnova dogodi u što kraćem roku. Naime, glavni cilj nam je osigurati da se ne dogodi odlazak stanovništva te da na kvalitetan način revitaliziramo regiju.

Zbog toga, Odbor za arhitekturu i graditeljstvo UGP-a ponudio je prvo rješenje – UGP kuću, tipsku kuću, otpornu na potres koja može biti brzo useljiva, kazali su.

Isprojektirana u tjedan dana

Od pokretanja akcije “Poduzetnici za Sisačko-moslavačku županiju” razmišljali su kako i kome donirati sredstva, a vodili su se s dvije ideje.

– Kao prvo, željeli smo pomoći odmah, pa smo zbog toga donijeli odluku o kupnji 20 stambenih kontejnera. Na taj način, željeli smo osigurati da ljudi imaju krov nad glavom, dok čekaju obnovu svojih kuća. Nakon toga, donijeli smo odluku o projektiranju i izgradnji UGP kuće. Samo tjedan dana nakon odluke o izradi, UGP kuća je isprojektirana, razrađena i prezentira se javnosti, otkrili su iz udruge Glas Poduzetnika.

Foto: Glas poduzetnika

Projektanti, okupljeni unutar Odbora za arhitekturu i graditeljstvo UGP-a, izradili su svu potrebnu dokumentaciju, projekt i troškovnike, a mnogi članovi će, navode, donirali materijal potreban za gradnju.

Foto: Glas poduzetnika

Osnovne smjernice pri projektiranju UGP kuće je da arhitektura nije invazivna, da prirodno sjedne u ruralni, suburbani, pa čak i u urbani ambijent Banije i Moslavine. Kuća je projektirana, da može biti samostojeća i uz manje preinake prislonjena na među. Također, da ima mogućnost gradnje prizemnog dijela, a kasnijeg proširenja na prostor potkrovlja.

Osim toga, kuća je projektirana tako da je jednostavno prilagodljiva gotovo svim konstruktivnim sistemima, tako da pozivam donatore materijala i konstruktivnih sustava na sudjelovanje u ovoj humanitarnoj akciji, rekao je Mislav Bašić, koordinator Odbora za arhitekturu i graditeljstvo udruge Glas poduzetnika.

Dom za nove generacije

Postojalo je nekoliko kriterija u projektiranju UGP kuće. Radi se o modernoj i funkcionalnoj arhitekturi, otpornoj na potrese, a kuća je prilagođena gradskom i ruralnom načinu života. Osim toga, kuća je napravljena da bude prilagodljiva proširenju obitelji i životu tri generacije pod istim krovom.

Projektirana je za minimalno četiri člana kućanstva, a iako je u pogođenom području mnogo osoba starije životne dobi, kažu kako su zaključili, da je dugoročno bolje izgraditi dom u koji jednog dana može useliti obitelj s djecom, a to je demografski aspekt ovog projekta.

Foto: Glas poduzetnika

– Gradnju UGP kuće započinjemo čim vremenske prilike to dopuste. Planiramo da će u samo mjesec dana konture kuće biti gotove, najavili su iz udruge.

Stigla i podrška države

Održan je i sastanak vezan uz početak gradnje “Centra novog života” na kojemu su sudjelovali predstavnici Stožera Vlade Republike Hrvatske za sanaciju nakon potresa, predstavnici Grada Petrinje na čelu s gradonačelnikom Dumbovićem te predstavnici UGP-a i Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.

Tema je bila sufinanciranja projekta kako bi se ubrzala obnova pogođenog područja i poticanje ekonomske aktivnosti.

– Ističemo da je projekt udruge Glas poduzetnika i Grada Petrinje naišao na odobravanje od strane Stožera. Naime, na sastanku je dogovoreno da će država sufinancirati izgradnju privremenog poduzetničkog centra. Drago nam je što se država odlučila uključiti u ovaj hvalevrijedan projekt od kojeg će profitirati mnogobrojni poduzetnici, obrtnici i građani Sisačko-moslavačke županije. Također, zadovoljni smo danas imali kvalitetne sugovornike koji su zainteresirani i koji žele pomoći u realizaciji, komentirali su iz Glasa poduzetnika nakon sastanka.

Smatraju da će ovaj projekt pokazati da postoji mogućnost da javni i privatni sektor surađuju.

– Sa sastanka smo ponovo izašli s ogromnom količinom pozitivne energije, pa je doslovno pitanje sata kada se kreće s drugom fazom radova na “Centru novog života.”  Iznimno sam zadovoljan reakcijom Stožera i konstruktivnim sugestijama vezanim uz projekt “Centra novog života.” Današnji sastanak pokazao je kako javni i privatni sektor mogu i moraju ići zajedno, a vjerujem da ovo može biti začetak novih projekata u korist naših građana, rekao je Mislav Bašić, koordinator Odbora za graditeljstvo i arhitekturu UGP-a.

UGP se nada da će se projekt realizirati u što kraćem roku te da će postati primjer suradnje javnog i privatnog sektora. Građani, poduzetnici, obrtnici i zaposlenici iz Sisačko-moslavačke županije zaslužuju da svi zajedno radimo na tome da se njihov kraj što prije oporavi te da spriječimo na ovaj način nova iseljavanja.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap