Pretraga

Tri glavna načina kako objekt pripremiti za uštedu vode i ponovno korištenje kišnice ili otpadne vode

A- A+

Novi izazovi u opskrbi vodom i odvodnji odnose se u prvom redu na sve više cijene vode koju građani, a posebno tvrtke, plaćaju diljem Hrvatske. U pojedinim dijelovima Lijepe naše upitna je i raspoloživost vode, a razdoblje klimatskih promjena, u koje smo neupitno zašli, obilježavaju sve češći i intenzivniji hidrološki ekstremi koji mogu samo pojačati vodooskrbne neprilike.

Piše: Agneza Dobrović

voda

voda | foto:pixabay

Izazov je i odvodnja te obrada otpadnih voda koja kroz nepotrebno preferirane centralizirane sustave u Hrvatskoj odgađa i poskupljuje uvođenje cjelovitog gospodarenja vodama. Time se u pitanje dovodi priuštivost buduće usluge odvodnje za mnoge korisnike, a ujedno i umanjuju mogućnosti ponovne uporabe obrađene vode.

S druge strane kao dio europskog zelenog plana navodi se bolja upotreba resursa i uvođenje ponovne uporabe i recikliranja svega pa i vode gdje god je to moguće. Upravo ovdje leži velika mogućnost pri gradnji novih objekata.

Prva značajna mogućnost je kišnica, vrijedan dar s neba.

Prilikom gradnje novih objekata ili rekonstrukcijom postojećih korisno je voditi računa o mogućnostima korištenja kišnice, posebno u pogledu osiguranja prihvatnog volumena. Kišnica je besplatna, ne sadrži soli i ne stvara kamenac na sanitarijama i uređajima. Uz to kišnica je idealna za svako pranje, jer traži daleko manje detergenata i sapuna za isti efekt čišćenja, a potreba za korištenjem omekšivača praktički izostaje. Kvaliteta kišnice ovisi o čistoći atmosfere, no svaka se može bez skupe opreme i velikog troška pretvoriti i u vodu za piće. Osim toga kišnicu smo ionako dužni isključiti iz sustava odvodnje, jer se njome nepotrebno hidraulički opterećuje odvodni sustav.

Druga mogućnost krije se u ponovnoj upotrebi otpadne vode.

Objekti koji nisu povezani na sustav javne odvodnje ne moraju biti opterećeni pražnjenjem sabirnih jama ili se uz njih ne treba vezati zagađivanje podzemlja, nego se čak i jeftinijom alternativom može do uvjeta za održavati okućnicu zelenom i za najvećih suša. Današnja raspoloživa rješenja za biološku obradu vode jeftinija su od sabirnih ili septičkih jama. Operativni troškovi rada malog biološkog uređaja neusporedivo su manji u odnosu na skupo, bučno i mirisom neugodno pražnjenje sabirnih jama. Na ovaj način se isključuje i zagađivanje, koje je prisutno kod onih koji su potrebu za pražnjenjem riješili ilegalnom propusnošću sabirne jame.

Stoga, ispravnim pristupom pitanju vodoopskrbe i odvodnje u graditeljstvu se od izazova brzo dolazi do mogućnosti, s mnogim ekonomskim i ekološkim prednostima i za korisnika i društvo u cjelini. Najbolje je ovaj održivi pristup gradnji primijeniti od samog početka, od projektiranja samostalnih ili zajedničkih objekata, no dobre, korisne i isplative adaptacije su moguće i naknadno. Mogućnosti su raznolike i vezane za stupanj samostalnosti objekta koji želimo postići.

Tri glavna načina kako objekt pripremiti za uštedu vode i ponovno korištenje kišnice ili otpadne vode

1. U ranoj fazi gradnje predvidjeti položaj spremnika kišnice, kao i prostor uređaja za obradu otpadne vode. Prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima cisterna za vodu i septička jama zapremine do 27 m3 može se graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

2. Pripremiti odvodnu instalaciju tako da se dio ili sva otpadna voda može jednostavno obraditi i ponovno koristiti za neke namjene – izvesti odvojene vodovodne instalacije za sanitarni čvor i odvodnju iz sanitarnog čvora. Voda iz perilice rublja i tuša uz jednostavnu obradu može se koristiti za sanitarni čvor.

3. Za potrebe praonice (i/ili kuhinje) izvesti posebnu dovodnu instalaciju za kišnicu.U fazi gradnje izvesti nekoliko metara više cijevi ne predstavlja značajno opterećenje, a uvelike olakšava kasnije priključenje i optimiranu iskoristivost raspoloživih količina kišnice.
Zaključno, održivim rješenjima za samoopskrbu vodom smanjuju se troškovi za vodu, uklanjaju troškovi pražnjenja sabirnih jama, povećava sigurnost vodoopskrbe u vlastitom objektu, poboljšava kvaliteta vode za mnoge namjene i omogućuje ponovno korištenje vode na ekološki način.
Ova rješenja mudar su izbor kako za obiteljske kuće, vikendice, apartmane tako i za kampove, hotele, tvornice, trgovačke centre, odnosno sve potrošače vode.

________________________________

Tvrtka Vodeko Sistemi d.o.o. nudi ekološki i ekonomski održiva rješenja za samoopskrbu vodom i kružno gospodarenje vodom u vlastitom objektu.
Rješenja uključuju korištenje kišnice, obradu i ponovnu uporabu otpadnih voda i desalinizaciju bočate ili morske vode.

Copy link
Powered by Social Snap